Drobné památky udržují paměť krajiny. Jejich opravy mohou propojit místní lidi 

Ústecký kraj možná nemají lidé spojený s představou historické kulturní krajiny. Možná ani s pestrým sousedským životem. Přitom tu lidé na řadě míst společně pečují o drobné památky, a navazují tak na činnost dřívějších obyvatel zdejšího regionu. Na některé opravy přispěla Nadace Via. Jak taková podpora probíhá? 

Opravy křížků u cesty, božích muk nebo kapliček obvykle nepatří mezi hlavní priority v obecních rozpočtech. Možnosti financování ze státních či evropských fondů sice existují, ale nedostane se na každého a složité podmínky dotací nebo povinné spolufinancování mohou leckterého vlastníka odradit. Alternativu představují opravy svépomocí se zapojením sousedů. Jenže některé práce musí provést odborník – umělecký kovář, kameník, štukatér apod. A pokud má oprava stát za to, zrovna na téhle části není dobré šetřit. Žádost na projekt opravy drobné památky do některého z komunitních či sousedských programů Nadace Via ale musí obsahovat něco více. 

Křížek v Žežicích je novým místem k zastavení při putování krajinou 

Žežice tvoří místní část obce Chuderov a leží jen pár kilometrů severovýchodně od Ústí nad Labem. Působí tu spolek Domov 2018, který má za cíl zlepšovat život obyvatel více obcí: Chuderova, Chuderovce, Libova, Lipové, Radešína, Žežic, Mlýniště, Neznabohů a Sovolusk. Opravu křížku na okraji Žežic inicioval člen spolku Michal Vejlupek. Samotnou renovaci drobné památky provedl kameník Josef Sotona z nedaleké obce Mnichov a kovář Milan Borkovec přímo z Žežic. Než se pustili do práce, místní nadšenci vykáceli a uklidili náletový porost a upravili celý prostor. Obec se do akce obnovy zapojila umístěním lavičky. Na konci listopadu minulého roku se uskutečnilo slavnostní posvěcení křížku arciděkanem Miroslavem Šimáčkem, spojené s malou sousedskou slavností. Na tu dorazilo 40 lidí ze Žežic i z okolních obcí. 

Úpravy křížku a jeho okolí se zúčastnilo více než deset lidí, nejen členů spolku. Počítají s tím, že se o místo budou starat ve spolupráci s obcí a Státním pozemkovým úřadem i nadále. A právě v této společné péči spočívá úspěch projektu obnovy křížku z pohledu Nadace Via. Prokazuje totiž zájem místních lidí, a ten patří mezi hlavní kritéria při hodnocení žádostí. Zkrátka a přímo řečeno, odborné důvody pro záchranu drobných památek v krajině k podpoře v našich programech nestačí. „Největší radost máme z pozitivních ohlasů ze strany nejen občanů Žežic a Chuderovska, ale také ze strany církve a dalších zájmových skupin. Vrátili jsme do krajiny křížek a obnovili místo, které bylo v minulém století poničeno a znehodnoceno,“ shrnuje hlavní úspěchy projektu Michal Vejlupek ze spolku Domov 2018.  

Na Chvojensku vědí, jak na obnovu krajiny: společně s místními 

Pár kilometru severním směrem od Žežic leží obec Arnultovice. Tady a v okolních vesnicích působí spolek Chvojensko, který se zabývá hlavně ochranou životního prostředí. Letos získali grant na velkou výsadbu starých odrůd ovocných stromů, před pár lety také menší grant na společný postup připomínkování záměru logistického areálu. Starají se také o bývalý německý hřbitov, ze kterého vytvořili místo k zastavení a rozjímání v krajině. Ostatně ke krajině přistupují opravdu komplexně a s respektem: využívají historické mapy pro plánování výsadeb, aktivně se zapojili do pozemkových úprav, jednají s místními vlastníky pozemků a snaží se je přimět k realizaci krajinotvorných opatření, začali ručně kosit louky. Spolek funguje od roku 2006 a Nadaci Via znají od roku 2012, kdy od získali grant na opravu historického litinového křížku. Při naší návštěvě v Arnultovicích jsme slyšeli chválu na stejné řemeslníky jako v Žežicích a také potvrzení, že spolupráce mezi lidmi i spolky je pro úspěch sousedských projektů klíčová. „Nechceme být jen sousedé, chceme být přátelé, a proto se snažíme o prohloubení zachování a navázání dobrých mezilidských vztahů. Spolupracujeme s lidmi a organizacemi s podobným okruhem zájmů. Zajímá nás místo, kde žijeme, jeho historie, současnost i budoucnost,“ říká Iva Mudrová ze spolku Chvojensko. 

Obnova drobných památek s pomocí drobných darů od místních lidí a firem 

Jak posílit vztah místních lidí ke krajině a její paměti jinak než účastí na brigádě či závěrečné slavnosti? Třeba drobným příspěvkem na práci odborníků. Protože Nadace Via může podpořit pouze aktivity sloužící k propojení místních lidí, dává smysl, aby na opravy křížků a božích muk přispívali také přímo lidé, kteří žijí v blízkém okolí. K tomu dobře slouží dárcovské kampaně na Darujme.cz. Letos jsme podpořili v programu Dokážeme víc s Českou spořitelnou například obnovu pamětního křížku ve Stebně, místní části obce Kryry v jihozápadní části Ústeckého kraje. Obnova památky byla spojená s konáním pravidelné kulturní akce s odkazem na přírodní katastrofu „downburst“ před několika lety. „O historii křížku toho sice příliš mnoho nevíme, ale vzhledem k tomu, že každý starousedlík vám řekne, že tam stojí od nepaměti, má i tento nevelký křížek nepochybně svou minulost spojenou s naší obcí,“ říká Zdeněk Kubík z Okrašlovacího spolku Stebno.  

Projekt získal od podporu „pouze“ něco málo přes polovinu žádané částky, ale žadatelé z Okrašlovacího spolku Stebno se rozhodli využít nabídku zdvojnásobení výtěžku kampaně na Darujme.cz od Nadace České spořitelny. A jak to dopadlo? Výtěžek kampaně spolu s matchingem ve výši 20 000 Kč dal dohromady skoro na korunu přesně původní žádanou částku. Spolek tak mohl navázat na obnovu památek z nedávné doby, jako je např. socha sv. Jana Nepomuckého, socha Odpočívajícího Krista, Křížku nad Stebnem, Obnovený památník obětem povodní z roku 1872. „Nemáme v úmyslu památky jen restaurovat, ale rovněž zpřístupňovat cesty, které k nim vedou,“ dodává Zdeněk Kubík. 

Nalákali jsme vás? Rádi byste si vyzkoušeli nějco podobného také vás v obci? Sledujte naše webové stránky, sociální sítě, nebo odebírejte náš pravidelný newsletter Via Café, kde se o naší podpoře dozvíte více.

Stovky míst, kde to sousedsky žije, můžeme každý rok podporovat jen díky našim štědrým dárcům. Přidejte se k podpoře i Vy! Děkujeme.