AAA test-prihaska

Osoba odpovědná za realizaci projektu (příjemce podpory)

Kontaktní osoba, která je zároveň odpovědná za realizaci projektu

Adresa trvalého bydliště:

Kontaktní adresa

Údaje o organizaci

Adresa sídla organizace:
Kontaktní adresa:
Statutární zástupce organizace:

Bankovní účet

Nutno vyplnit číslo účtu vystaveného na jméno fyzické osoby zodpovědné za realizaci. K vyplacení případné podpory potřebujeme potvrzení o vedení účtu – přiložte prosím sken/printscreen z internetového bankovnictví, na kterém bude vidět jméno vlastníka účtu a číslo účtu.

Nutno vyplnit číslo účtu vystaveného na jméno organizace. K vyplacení případné podpory potřebujeme potvrzení o vedení účtu – přiložte prosím sken/printscreen z internetového bankovnictví, na kterém bude vidět jméno vlastníka účtu (název organizace) a číslo účtu.

Realizační tým

Základní informace o projektu

GPS souřadnice zjistíte je např. na webu mapy.cz. Zadejte přesné souřadnice místa, kde bude projekt realizován (umístění altánku, lokalita budování tůně…). V případě, že je projekt rozsáhlejší (sousedské akce na více místech ve městě, výsadba stromů na různých pozemcích…), vyberte jeden z pozemků.

Základní informace o projektu

Přiložte 3 relevantní a kvalitní fotografie. Fotografie by měly ideálně ukazovat místo realizace (např. foto altánu k opravě, místa pro komunitní zahradu) nebo plánovaných nákupů (např. vzhled laviček, stolů – může být i náčrtek od truhláře). Můžete přidat i fotografie z proběhlých akcí. V případě schválení grantu budou tyto fotografie využity k propagaci.

V případě, že se Váš projekt týká úpravy určitého objektu či pozemku, musíte přiložit písemný souhlas vlastníka/ů s realizací, stanoviska dotčených orgánů, souhlas s rekonstrukcí majitele budovy. V případě nedodání tohoto dokumentu Váš projekt neprojde formální kontrolou a nebude předložen komisi.

Rozpočet a harmonogram

Stáhněte si formulář rozpočtu zde (jiný formát rozpočtu nepřijímáme).
Povolené formáty souboru: xls, xlsx, ods, maximální velikost 1 MB. Při tvorbě rozpočtu si také můžete prostudovat finanční manuál.

Návrh kampaně

Doplňující údaje

Podpis

Máte-li zájem o zasílání e-mailového čtrnáctideníku Nadace Via ViaCafé, zadejte prosím svoji e-mailovou adresu.
Vyplněním souhlasíte se zasíláním e-mailového zpravodaje ViaCafé. Dočtete se v něm o novinkách z dění v Nadaci, o tom, jak může Via podpořit Vás a jak můžete pomoci Vy. Souhlasíte tímto se zpracováním osobních údajů až do odvolání. Svůj souhlas můžete odvolat kdykoliv v patičce každého e-mailového zpravodaje. S Vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a zodpovědně a nebudou předány třetí straně bez Vašeho souhlasu. Nadace Via je zpracovává dle platných zákonů a dle Zásad ochrany osobních údajů Nadace Via.