Formulář CS

Formulář pro přihlášení projektu

Pro přihlášení Vašeho nápadu stačí vyplnit krátký formulář
Projekt přihlašuji jako
Jméno a přijmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
E-mail
Telefon
Název organizace
Právní forma organizace
IČO
Jméno a kontakt na statutárního zástupce
E-mail
Telefon
Adresa sídla organizace
Místo realizace nápadu
V případě, že ve výběru nenacházíte vámi vybraný kraj, jeho kapacita přihlášených projektů je již naplněna.
Obec či GPS souřadnice místa realizace
Co chcete ve svém okolí změnit k lepšímu?
Proč to chcete změnit?
Pomocí jakých aktivit svého cíle dosáhnete?
Jak realizace projektu vašemu okolí pomůže?
O kolik peněz žádáte?
Jak finance využijete?
Číslo účtu
Název bankovního účtu
Potvrzení o vedení účtu
Vložte obrázek - jpg/png