Darování odkazem ze závěti

Proč darovat ve své poslední vůli

Mějte už dnes radost z daru, který dáte v budoucnosti

Důvodů, proč sepsat poslední vůli, může být hned několik. Patří k nim možnost ulehčit rozhodování svým blízkým a předejít případným sporům v rodině. Možná budete kromě příbuzných chtít pomyslet i na své přátele nebo na neziskovou organizaci, které věříte. Zeptali jsme se Jiřího Bárty, jaké důvody byly pro sepsání závěti nejdůležitější pro něj:

„Pro mě byla Nadace Via jasnou volbou, stál jsem u jejího zrodu v roce 1997 a zůstal jsem s ní jako ředitel 22 let. Hlavní je ale pro mě radost, kterou si můžu užívat už teď, z daru, který se stane až v neznámé budoucnosti. Je to jako poslat lodičku po vodě a radovat se z toho, kam asi dopluje.“

Jiří Bárta, bývalý ředitel Nadace Via

Darovat tímto způsobem není jen pro velmi majetné lidi, i malá finanční částka má pro organizaci velký význam. Velké množství malých darů má větší sílu než jeden mimořádný dar, který by nikdo nenásledoval.

Proč myslet v poslední vůli na Nadaci Via

Investice do dobrých vztahů a štědrosti

Prostředky pocházející z dobročinných závětí využije Nadace Via na naplňování svého poslání, v souladu s přáním dárce. Proto pokud uvažujete o odkazu ve prospěch Nadace Via, je dobré nás kontaktovat a domluvit se na účelu daru, na který má být váš dar využit. Protože k naplnění daru může dojít až v horizontu několika dekád, je rozumné zvolit dostatečný manévrovací prostor pro změny v nadaci i ve společnosti, které do té doby nastanou. Kromě přímé podpory je možné darovat do nadačního jmění či na provoz nadace. Vaše přání budeme respektovat.

„V Nadaci Via jsme zvyklí, že naše práce se projeví v reálném světě až v horizontu měsíců či spíše let. To, co po nás zůstává, jsou propojené skupiny lidí, kteří by se jinak možná nepoznali. Jsou to vztahy, které vedou k dobrým skutkům a hmatatelným změnám mezi lidmi, které spojuje nejen místo, kde spolu žijí, ale také starost o to, jak se jim tam žije dnes a bude žít v budoucnosti.“

Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via

Jak poslední vůli sepsat

Je dobré obrátit se na právníka
I když vytvoření potřebného dokumentu nemusí být nic složitého, doporučujeme, abyste se obrátili na právníka. Jen tak budete mít jistotu, že bude s vaším majetkem naloženo tak, jak si přejete. Právník vám pomůže vybrat odpovídající formu, kterých český právní řád nabízí hned několik (závěť, dědická smlouva nebo odkaz). V rámci kampaně Měsíc dobročinné závěti, kterou každoročně vyhlašuje Koalice za snadné dárcovství za finanční podpory Nadace Via, si můžete navíc poplatek nechat proplatit poplatek za notáře.

„Měsíc dobročinné závěti navazuje na Den závěti, který se slaví v mnoha státech světa včetně České republiky 13. září. Od tohoto data až do 12. října bude každému, kdo sepíše závěť s notářem a bude v ní pamatovat i na charitu, naší nadací zpětně proplacen poplatek za sepsání ve výši 1 800 korun.“

Markéta Kunešová, programová manažerka

Příběhy těch, kdo nám odkázali

O prvním závěťovém daru od paní Marie Horové, která odkázala ve své závěti Nadaci Via dar ve výši 1,2 milionu Kč, si přečtěte rozhovor s Jiřím Bártou. Díky Fondu manželů Horových bylo v letech 2006-2016 podpořeno 28 vzdělávacích projektů pro děti na Západní Ukrajině. 

Hana Frances Romováček se narodila v roce 1925 rodičům Františkovi a Anežce Wágnerovým v Praze, kde vyrostla a získala doktorát v chemii na ČVUT. V roce 1949 se provdala za Jiřího Romováčka, se kterým vychovala dvě dcery. V roce 1968 emigrovali do Monroeville ve Pennsylvánii v USA. Hana Romováček poté 18 let působila na Pittsburghské universitě v biochemickém výzkumu. V roce jejího úmrtí 2016 uspořádaly její dcery sbírku a poukázaly 45 000 Kč ve prospěch Nadace Via a po roce samy pokračovaly ve svém dárcovství.

Příběhy dalších dárců ve prospěch jiných organizací a další informace najdete v publikaci Závěť pomáhá – průvodce darováním na dobročinné účely.

Chcete podpořit Nadaci Via touto cestou?

Váš dar přijmeme s velkými díky. Pokud zvažujete sepsání závěti ve prospěch Nadace Via, kontaktujte prosím Terezu Herdovou, která vám ráda poskytne veškeré informace a podporu.
Tereza Herdová, tereza.herdova@nadacevia.cz / Tel.: +420 732 389 763