Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Ves, kde se skepse mění v život

Markoušovice: Obnova návsi v Markoušovicích

Do roku 1981 byly Markoušovice samostatnou obcí s veškerou vybaveností včetně návsi, pošty, mateřské i základní školy a obchodu. To vše z obce pomalu zmizelo, stejně tak jako i veškerý běžný komunitní život. Původní náves nahradila vyasfaltovaná křižovatka s malým parkovištěm, ke kterému přiléhá i velká travnatá plocha bez využití. Místní obyvatelé se rozhodli náves obnovit – a s ní i narušené sousedské vztahy.

Více na našem nadačním blogu zde: http://nadacevia.cz/2015/12/15/ves-kde-se-skepse-meni-v-zivot/

Projekt jsme podpořili částkou 300 000Kč a další podporou.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký

„Hřišťátko“ se změní

Rašovice: Obec občanů, občané obci

Rašovice – okrajová obec s horší dopravní dostupností, kde je řada sociálních problémů. V obci se v současnosti nachází řada mladých rodin s dětmi a početná skupina dospívajících, která nemá moc příležitostí k realizaci. Obci chyběl komunitní život. A projekt obnovy tzv. Hřišťátka – zanedbaného prostoru, nacházejícího se ve středu obce, v blízkosti školy, radnice a obecního domu – je právě oním stmelovacím prvkem místní komunity. Iniciátorem a garantem projektu bylo přímo vedení obce Rašovice ve spolupráci s dalšími spolky a nadšenci.

Projekt jsme podpořili částkou 300 000 korun a další podporou.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Lidé společně tvoří nové centrum vsi

Dolní Podluží: Komunitní projednání, příprava a částečná realizace centra obce

Obec Dolní Podluží s necelými 1200 obyvateli leží v okrese Děčín na hranicích s Německem. Jako jedna z mála v regionu nemá žádný klasický střed – náves, která bývá obvykle centrem dění. Záměrem projektu je postupné vybudování centra obce. Lidé si vše sami plánují a následně centrum svépomocí vytvoří.

Projekt jsme podpořili grantem 300 000 Kč a další podporou.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Vznik venkovské klubovny

Hřivínův Újezd: Venkovní klubovna – sousedská základna

Projekt směřuje k výstavbě a provozu venkovní klubovny v obci Hřivínův Újezd. Tato klubovna se stane místem setkávání dětí, rodičů, místních spolků, seniorů a občanů na oficiálních i neformálních akcích. Smyslem projektu je vrátit do obce sousedskou vzájemnost, která se s přílivem nových obyvatel z měst postupně ztrácí a vytlačuje tak venkovský ráz sousedských vztahů v obci.

Projekt jsme podpořili částkou 58 000 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Zlínský

Sousedské trhy

Kroměříž: Kroměřížské farmářské trhy 2.0 (aneb tentokrát zezdola)

Cílem projektu je vytvořit v Kroměříži sousedské farmářské trhy. Ty mají být založeny na zapojení místní komunity, podpořit setkávání různých skupin místních obyvatel a obohatit je o nové zážitky a dovednosti. Kroměřížské farmářské trhy 2.0 nebudou jen místem pro nákup kvalitních místních potravin, ale i místem pro setkávání a trávení společného času ve veřejném prostoru.

Projekt jsme podpořili částkou 91 600 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Zlínský

Oživení městského parčíku

Děčín: Park žije

Projekt má za cíl vytvořit v Děčíně podél Wolkerovy ulice prostor pro setkávání, aktivity, odpočinek a relaxaci a navázat tak na minulost, kdy sem chodili trávit volný čas místní jesle, školky, spolky, ale i senioři, maminky s kočárky i rodiny. Součástí projektu jsou zážitkové aktivity a kampaň za znovuoživení parku, získání dobrovolníků a nadšenců pro organizování volnočasových aktivit, seznámení veřejnosti s historií, současností a vizí budoucnosti místa.

Projekt jsme podpořili částkou 80 000 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Kronika, která žije

Svídnice: Živá kronika Svídnice

Projekt se zaměřil na rozvoj vztahů mezi starousedlíky, novousedlíky a chataři. Živá kronika se má skládat z výstavy nejlepších místních fotografií z let 2015-2016, pravidelných veřejných prezentací filmů a nahrávek ve staré škole i divadelních zpracování Živé kroniky studenty Budilovy divadelní školy za spolupráce občanů Svídnice. Cílem projektu bylo vytvořit Živou kroniku, na které se sousedé budou rádi podílet.

Projekt jsme podpořili částkou 75 000 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Pardubický

Propojení generací

Červená Voda: Mládí a stáří společně

Náplní projektu bylo setkávání skupin a poznávání prostředí, ve kterém skupiny zapojených žijí a pracují. A to dětí z mateřské školy Červená Voda, jejich rodiče, členky Klubu čilých babiček a klienti domova důchodců. Dle projektu navštěvují obyvatelé domova důchodců mateřskou školku a naopak dětí navštíví domov a uspořádají zde vystoupení. Součástí jsou společná posezení, beseda, výtvarné dílny, sportovní hry dětí na zahradě domova důchodců či výlet do blízkého okolí.

Projekt jsme podpořili částkou 16 260 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Pardubický

Společná výstavba stánku, která spojí obyvatele

Rohle: Mobilní stánek s širším veřejným využitím

Cílem projektu byla společná stavba víceúčelového mobilního stánku. První rovinou projektu bylo plánování a samotná stavba svépomocí – propojení profesí, generací i sociálních skupin. Druhá rovina spočívá ve vytváření „díla“ pro dané místo. Třetí rovinou projektu je samotné využívání stánku – na obecní kulturní akce, tak pro aktivity různých zájmových skupiny i jednotlivců.

Projekt jsme podpořili částkou 81 000 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Olomoucký

Zvelebení ubytovny a okolí

Opava: Společnou cestou

Cílem projektu bylo prostřednictvím komunitní práce přispět k aktivizaci obyvatel ubytovny v ulici U Cukrovaru v Opavě. Projekt reagoval na témata, která sami obyvatelé vnímají jako palčivá – zvelebení okolí ubytovny a zajištění volnočasových aktivit pro děti žijící na ubytovně. Snahou je podpořit obyvatele v aktivním přístupu tak, aby po skončení projektu byli schopni sami pokračovat a přicházet s novými nápady.

Projekt jsme podpořili částkou 68 300 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský