Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Místní se postavili rozsáhlé výstavbě v obci

Habří: Ochrana obce

Obec Habří se nachází v předhůří Šumavy. Vzhledem k umístění v CHKO a k historii obce je 90 % domů v obci staršího data výstavby. Některé z objektů patří pod dohled památkové péče. Na návsi se nachází budova staré tvrze, pivovar a stavby ve stylu selského baroka. V obci je plánovaná rozsáhlá výstavba rodinných domů, která podle místního spolku nebere ohled na okolní krajinu, na historické hodnoty obce a na urbanistickou koncepci. Cílem spolku Jihočeský habr bylo pomocí Rychlého grantu zredukovat počet nových domů a zasadit je co nejpřirozeněji do stávající zástavby obce, aniž by výrazně narušily krajinu a vzhled obce.

Projekt Nadace Via podpořila částkou 19 539 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský

Lidé se postavili proti nové elektrárně

Tanvald: Nesouhlas se stavbou geotermální elektrárny

V centru Tanvaldu má stát geotermální elektrárna. Tento projekt je spojen se třemi vrty do hloubky 4-5km, což podle místního sdružení přináší řadu rizik – zejména otřesů země, možné kontaminace a ztráty vod, znečištění ovzduší, zvýšeného výskytu mlh, hlučnosti nebo zvýšené prašnosti. Místní tvrdí, že výstavba, která může trvat roky, negativně ovlivní život obyvatelstva ve městě a návštěvnost celého regionu, který je závislý na turistice.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Liberecký

Lidé se postavili proti úložišti jaderného odpadu

Kraví Hora: Odborné vyjádření ve věci zařazení ploch pro skladování jaderného odpadu do Aktualizace č. 1 PÚR ČR

Spolek Nechceme úložiště Kraví Hora se v tomto projektu rozhodl upozornit na nesprávný postup státních orgánů při návrhu a veřejném projednání jedné z částí v jednání o výstavbě skladu jaderného odpadu, takzvané Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje (PÚR). Postup spolek považoval za netransparentní a nedostatečně odůvodněný. Z prostředků grantu si si sdružení nechalo vypracovat odborný posudek, který měl prověřit legislativní správnost postupu.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Místo setkávání

Chyšky: Proměna chyšecké návsi

Občané jihočeských Chyšek si před lety sami svépomocí postavili faru a chtějí i dál zlepšovat své okolí. Díky tomuto projektu společně vytvořili prostor pro setkávání a celkově zvýšili zájem ostatních obyvatel o své okolí. Proběhla série veřejných brigád. Během nich lidé upravili plochu kolem kostela sv. Prokopa a fary v obci Chyšky. Areál se nachází v centrální části obce v blízkosti návsi, jednoty, pekárny a zastávky autobusů -a slouží také jako zázemí pro letní kino.

Projekt jsme podpořili částkou 300 tisíc korun.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský

Oprava návsi

Nebovidy: Vraťme náves Nebovidům

Hlavním cílem činnosti občanského sdružení je obnova Nebovidské tvrze jako prostoru pro setkávání místních obyvatel a pro konání společenských a kulturních akcí. Místní se domluvili na společných brigádách a pustili se do práce. Z nepřístupných pozemků se podařilo odstranit zdi, otevřít areál a propojit ho se zbytkem obce. Historický objekt renesanční tvrze získal zpět svou důstojnost a Nebovidští mají krásné místo k setkávání a trávení volného času.

Projekt jsme podpořili částkou 300 tisíc korun.

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Lidé se postavili výstavbě sídliště v přírodě

Praha: Vymahatelnost práva v Milíčově

Místní sdružení se postavilo výstavbě obytného komplexu v přírodně cenné lokalitě, takzvané sídliště Milíčov. Za peníze z grantu si nechalo zpracovat odborný průzkum a právní podklady v rámci správních řízení.

Projekt byl podpořen částkou 14 000 Kč.

Web: http://hezkejm.sweb.cz/

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Společné zahradničení

Praha 3: Komunitní zahrada Krejcárek

Uskupení My.Activity o.p.s vytvořilo s pomocí místních komunitní zahradu na Praze 3, v parku Krejcárek. Sdružení zapojilo do plánování i samotné výstavby místní obyvatele, proběhly přednášky, besedy a workshopy, které nejen vzdělávaly, ale byly i prostorem komunikace. Vzniklo tak místo nejen pro odpočinek, ale i vícegenerační komunita místních obyvatel se vztahem k místu. S péčí o zahradu pomáhají děti a mládež z nedalekého DDM, návštěvníci mají možnost si adoptovat květinové záhony. Na zahradě probíhají kulturní a společenské akce.

Projekt jsme podpořili částkou 300 tisíc korun.

Více na webu: www.myaktivity.cz

 • Program: Místo, kde žijeme
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Sousedský mikropivovar a pec na chleba

Díly: Sousedský mikropivovar a pec na chleba

Záměrem místních bylo, aby se hlavní tmelící aktivitou v obci Díly stala společná setkání sousedů a generací při výrobě domácího piva a na společném pečení chleba v tradiční venkovní peci. Hlavním záměrem projektu nemá být množstevní výroba produktů, ale podstatnou součástí realizace je právě cesta vedoucí k jejich vytvoření. Projektem chtěli místní lidé vytvořit nové podnětné prostředí, které svými možnostmi bude podporovat upevňování vztahů v obci a provokovat vznik spontánních sousedských setkání.

Projekt byl podpořen částkou 94 780 Kč

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Plzeňský

Z dvorků místa, kde se potkávají sousedi

Havířov: Oživování dvorků

 

Podíleli se na akcích za záchranu vlakového nádraží v Havířově. Poté zorganizovali veřejný piknik a prezentací děl místních umělců a kreativních lidí na dvorcích v centru města, aby rozvířili stojaté vody tamního kulturního života. Havířovské dvorky se proměnily v místa sousedského setkávání.

Projekt byl podpořen částkou 15 302 Kč.

 • Program: Živé granty
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Zapojení místních obyvatel do brigád

Hradec u Stříbrné Skalice:Zahrada Hradec

Projekt organizace Život v Hradci a okolí, o.s. navázal na již započaté aktivity spolku v Hradci u Stříbrné Skalice. Společným jmenovatelem všech těchto aktivit je sblížit a povzbudit k činnosti místní mládež a rodiče dětí. Náplní tohoto projektu byla společná revitalizace v současné době zanedbaného obecního pozemku ve středu obce Do úprav se zapojili místní obyvatelé. Součástí projektu byly také dětské aktivity.

Projekt byl podpořen částkou 62 200 Kč.

www.zivot-v-hradci.cz

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha