Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Záchrana krásného území

Jivno: Záchrana údolí Rudolfovského potoka

Nový územní plán obce Jivno na Českobudějovicku plánuje vznik zástavby v údolí Rudolfovského potoka a jeho otevření automobilové dopravě, což je dnes místo pro turistiku a odpočinek. Spolek Náš domov už několik let bojuje za zachování stávajícího stavu. Z prostředků grantů byl financován odborný právní posudek a biologický průzkum lokality.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský

Místo setkávání ve vodárenské věži

Vratislavice nad Nisou: Kulturní centrum ve věži – Zauhlovačka

Projekt kulturního centra ve věži – Zauhlovačka se zaměřil na oživení památkově chráněné technické stavby zauhlovací a vodárenské věže. Hlavním cílem bylo vytvořit inspirativní místo pro setkávání, tvorbu a relaxaci všech věkových skupin, probouzení uměleckého cítění v lidech a obnovu tradičních řemesel.

Projekt byl podpořen částkou 70.000 Kč.

 • Program: Živé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Liberecký

Park na zanedbané straně Berounky

Řevnice : Cyklodráha na řevnickém Plácku Za vodou

Občanské sdružení „Řevnice – Za vodou“ chtělo obyvatele Řevnic přesvědčit, že rozvíjet zanedbávanou levobřežní část města má smysl. Za symbol tohoto neutěšeného stavu si vybrali jediný centrální nezastavěný pozemek v této části města. Během několika společných brigád se jim podařilo přeměnit dlouhodobě neudržovaný, zarostlý pozemek do stavu, který se blíží městskému parku. Cílem podpořeného projektu bylo ohraničit upravený pozemek pomocí několika drobných úprav terénu dětskou cyklodráhou pro horská a BMX kola.

Projekt byl podpořen částkou 60.020 Kč.

Více zde: www: http://revnice-za-vodou.webnode.cz/

 • Program: Živé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Saunový klub u Svratky

Brno: Veřejný říční sauna klub

Originální místo pro celoroční setkávání mělo podle porjektu vzniknout na místě zvaném Prachejle v brněnské místní části Jundrov. Na břehu řeky Svratky chtěli zástupci místních obyvatel vybudovat říční saunový klub, který má v zimě zastávat právě funkce sauny a v létě má fungovat jako říční společenské zázemí pro komunitní akce, kulturní program, zázemí pro sporty, hry a sousedské neformální setkání. Smyslem projektu je podpořit myšlenku koupání v řekách, které má v Česku dlouhodobou, ovšem v posledních letech skomírající tradici.

Projekt byl podpořen částkou 70.000 Kč.

 • Program: Živé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Site specific galerie v průchodu

Olomouc: Iniciativa pro lepší Vodární ulici

Iniciativa pro lepší Vodární ulici měla za cíl zkrášlit jedno z frekventovaných, leč přehlížených zákoutí města Olomouce – Vodární ulici. Jde o veřejný prostor, který je v současnosti zpustlý a nevábný. Cílem projektu bylo místo zútulnit a vybudovat v místním průchodu „site specific galerii“ se stálou expozicí. Součástí projektu je omezení přístupu aut a vyčištění ulice ve spolupráci s městem, odstranění nelegálních reklam, natření stěn průchodu, vymalování místa a nainstalování osvětlení. Cílem bylo zapojit místní obyvatele a vytvořit interaktivní „Vodární galerii“.

Projekt jsme podpořili částkou 63.100 Kč.

 • Program: Živé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Olomoucký

Má stát v centru supermarket?

Starý Plzenec: Místní referendum Starý Plzenec

Skupina obyvatel se postavila výstavbě supermarketu v historickém centru města. Podle nich byl plán v rozporu s doporučeními architektů i s dokumentem Vize města. Místnímu sdružení se podařilo o supermarketu vyvolat referendum, ke kterému se snažilo přilákat co nejvíc obyvatel. Na informační kampaň mířily i grantové prostředky.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Plzeňský

Jak oživit střechu supermarketu

Litvínov: Citadela park

Sdružení MY Litvínov tímto projektem chtělo oživit plochu na střeše jednoho z litvínovských supermarketů. Toto místo mělo dle původního projektu od roku 1999 fungovat jako veřejný park. Na střechu ale nikdo nechodil, nebyly tam žádné lavičky, nic, co by obyvatele lákalo. Sdružení si dalo za cíl místo uklidit, postavit zde různé herní prvky a po diskusi s architektem a místními architekty také mobiliář. Vzniknout by zde měla i bylinková zahrádka.

Projekt jsme podpořili částkou 50 000 Kč.

 • Program: Živé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Změny v územním plánu

Zdiby: Nový územní plán – nový start rozvoje obce

Podle skupiny místních obec Zdiby nejednala o změnách územního plánu zcela v souladu se zákonem. V obci zastupitelé tvořili územní plán, který v září 2014 krajský úřad zastavil pro nezákonnost, neboť pořizovatel neměl autorizaci k tvorbě územně plánovací dokumentace. Pravým důvodem tvorby této změny územního plánu bylo podle skupiny místních obyvatel rozšířit kanalizaci a čističku odpadních vod a vytvořit přístupovou komunikaci k rozsáhlým pozemkům nacházejících se v Přírodním parku Dolní Povltaví, a to z rozpočtu obce či ze získaných dotací. Se soukromým vlastníkem těchto rozsáhlých pozemků měl podle skupiny místních starosta obce uzavřenu neveřejnou smlouvu o spolupráci, ve které se obec zavázala, že na svůj účet vybuduje přístupovou komunikaci – včetně všech ostatních sítí a zajistí, aby pozemky byly převedeny do zastavitelných ploch.

Projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč, 20 000 Kč z prostředků Nadačního fondu proti korupci a 5 000 Kč z prostředků Nadace Via.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Místní se postavili kácení krásných dubů

Klecany: Klecanský ráj

Lesy ČR hodlají plošně kácet v Klecanském háji, který slouží jako místo odpočinku pro místní i turisty. Kácet mají především duby. Skupina aktivních lidí se rozhodla na problém upozornit a zároveň zachytit krásu Klecanského háje. Rozhodli se proto zapojit lidi do fotosoutěže na téma Klecanský háj. Snahou této informační kampaně bylo zamezit kácení dubů a zvýšit zájem místních lidí o dění ve městě.

Projekt Nadace Via podpořila částkou 11 tisíc korun.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Zapojení obyvatel do debaty o územním plánu

Dolní Novosedly: Podpora veřejné diskuse nového územního plánu

Obec chystal nový územní plán, který nahradí zastaralou územně plánovací dokumentaci z roku 2003. Okrašlovací spolek Podhorák usiluje o aktivní zapojení do nadcházející veřejné diskuse. Cílem projektu bylo získat expertní podporu pro účast spolku v tomto procesu na základě spolupráce s nezávislými odborníky a současně do této veřejné diskuse zapojit místní obyvatele.

Projekt Nadace Via podpořila částkou 15 000 Kč

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihočeský