Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Zvelebení ubytovny a okolí

Opava: Společnou cestou

Cílem projektu bylo prostřednictvím komunitní práce přispět k aktivizaci obyvatel ubytovny v ulici U Cukrovaru v Opavě. Projekt reagoval na témata, která sami obyvatelé vnímají jako palčivá – zvelebení okolí ubytovny a zajištění volnočasových aktivit pro děti žijící na ubytovně. Snahou je podpořit obyvatele v aktivním přístupu tak, aby po skončení projektu byli schopni sami pokračovat a přicházet s novými nápady.

Projekt jsme podpořili částkou 68 300 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Umění žít spolu v Havířově

Havířov-Šumbark: Šumbark spolu

Projekt chce propojit mezi sebou dosud nekomunikující skupiny obyvatel Šumbarku, jež je sociálně vyloučenou lokalitou města Havířov. Smyslem je nalézt společná témata i cíle, na kterých by tyto skupiny spolupracovaly. Bude se tak dít prostřednictvím workshopů, jejich cílem je aktivizovat obyvatele a vyzvat je mimo jiné k přímé účasti na plánování dalších akcí a celkově tak zpříjemnit život v Šumbarku.

Projekt jsme podpořili částkou 36 000 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Snídaně před barákem

Třinec: Sousedské snídaně

Sousedské snídaně jsou příležitostí pro místní obyvatele začít den na netradičním místě v nezvyklé společnosti. Dobrý způsob, jak jinak využít běžná místa, kudy lidé většinou jen procházejí, venčí psa, nebo zamyšleně někam chvátají. U stolu se potkávají lidé známí i cizí, pobavit se o dění ve městě, o věcech důležitých či zcela všedních. Zkrátka společná snídaně na veřejném prostranství „před barákem“.

Projekt jsme podpořili částkou 21 000 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Moravskoslezský

Divadlem za záchranu kostela

Petrovice: Nové příběhy z Petrovic a z Lűckendorfu – Komunitní divadlo a Festiválek pro záchranu kostela

Projekt vyšel z potřeby opravit a oživit kostel Nejsvětější Trojice v Petrovicích, což bude podle autorů projektu možné pouze tehdy, pokud se podaří posílit sousedské vztahy jak v samotných Petrovicích, tak s přeshraničním Lűckendorfem. K tomu má sloužit projekt komunitního divadla, který propojí soubory z obou stran hranice. Komunitní divadlo má mít premiéru na festiválku v prostorách kostela, jehož program bude poskládán z kulturních aktivit z obou stran hranice. Pak vznikne spolek pro obnovu kostela a veřejného života v obcích.

Projekt jsme podpořili částkou 66 804 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Liberecký

Zlepšení vztahu původních a nových obyvatel skrze společnou proměnu parku

Oldřichov v Hájích: Oldřichovská náves

Cílem projektu je podporovat soužití původních a nových obyvatel obce Oldřichov v Hájích, které dosud nebylo ideální. Členové spolku Živo v Hájích věří, že společnou prací na zvelebení parku v centru obce se jim podaří přispět ke vzájemnému poznávání všech obyvatel. Na projektu se podílí i vedení obce.

Projekt jsme podpořili částkou 70 000 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Liberecký

Divadlo na česko-německém pomezí

Krompach: Divadelní činnost v Krompachu a okolí – divadelní amatérský spolek ĎAS

Vznik spolku byl inspirován divadelní tradicí, které se v polovině 20. století v Krompachu dařilo. Pamětníci dodnes vzpomínají na komediální představení, kterých se jejich rodiče jako herci zúčastnili a jaké to byly slavnostní okamžiky pro celou vesnici a okolí. To motivuje současné obyvatele malé pohraniční vesnice k zapojení do amatérského divadla, které potřebuje peníze a další podporu na svou činnost.

Projekt jsme podpořili částkou 54 000 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Liberecký

Umění žít spolu – mongolská komunita a Češi

Česká Lípa, Stráž pod Ralskem: Festival mongolské kultury

Projekt se zaměřuje na navázání dobrých lidských a sousedských vztahů mezi mongolskými a českými dělníky a obyvateli v České Lípě a ve Stráži pod Ralskem. V oblasti žije významná mongolská komunita. Pět setkání zaměřených na vzájemné poznávání těchto komunit má pomoci lepšímu soužití – akce jako je ochutnávka národních jídel, zpívání a společenský tanec, výroba jednodušších krojů, malířské dílny, sportovní hry pro děti a mládež a seznámení s pamětihodnostmi v České Lípě, které povedou k prohloubení zájmu o dění v Česku a české dějiny.

Projekt jsme podpořili částkou 70 000 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Liberecký

Společná proměna veřejného prostoru, který patří všem

Trutnov-Poříčí: Oživené Poříčí

Cílem projektu bylo povzbudit obyvatele vyloučené části Trutnova Poříčí, aby se podíleli na utváření veřejného prostoru své čtvrti. Poříčí je část města, která má od konce druhé světové války výrazně industriální charakter. Smyslem projektu je podpořit aktivní část obyvatel, aby uspořádali několik setkání a do aktivního utváření veřejného prostoru zapojili všechny ostatní.

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký

Betlém, který vytváří celá ves

Jeníkovice: Sejdeme se u betléma

Cílem projektu má být dřevěný Jeníkovický betlém vytvořený během roku 2016 dětmi i dospělými obyvateli obce za pomoci místních profesionálů. Všichi obyvatelé se mohou zapojit do navrhování, výroby i instalace betléma a následně v předvánočním čase možnost společně sdílet radost z hotového díla.

Projekt byl podpořen částkou 23 200 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký

Společná tvorba, společná výstava

Vrchlabí: Mezi generacemi

Účelem projektu bylo zapojit a motivovat širokou vrchlabskou veřejnost, od školního věku po seniorský. Program se má skládat ze společného tvoření ve výtvarných dílnách Galerie Morzin, které vyvrcholí závěrečnou výstavou. K účasti chtěli autoři projektu nalákat základní školy, místní ZUŠ, seniory z klubu důchodců a regionální výtvarníky.

Projekt jsme podpořili částkou 50 000 Kč.

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Královéhradecký