Zde najdete databázi projektů, které jsme v posledních dvou letech podpořili.
Jsou to místa, kde se věci hýbou, kde je energie a kde to žije. A přibývá jich!
Program
Programy, které již nevyhlašujeme:
Rok
Stát
Kraj (pouze ČR)


Místní zachraňují klidovou zónu

Kuřim: Za zachování klidové zóny Srpek v Kuřimi

Místní ve městě Kuřim se postavili jezdeckého klubu, protože podle místních obyvatel byla výstavba proti stavebnímu zákonu. Podle územního plánu měl jezdecký klub stát na místě „nezastavitelných ploch“. Podle místních obyvatel byla projektantem územního plánu Kuřim stejná osoba jako u akce soukromého investora. Místní chtěli dosáhnout kontroly nad celým procesem, jeho transparentnost a soulad se zákonem – a také vyšší míry zapojení obyvatel do veřejného života.

Projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč. 20 000 Kč je hrazeno z prostředků Nadačního fondu proti korupci a 10 000 Kč z prostředků Nadace Via.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Jihomoravský

Komunitní život kvete v jurtě

Měchenice: Jurta všem

Projekt občanského sdružení Hvozdík využívá k propojování místních nezvyklou proprietu. Je jí jurta, kterou si měcheničtí svépomocí vybudovali. Projekt propojil především místní lesní mateřskou školku a seniory, určen byl však všem. V rámci projektu proběhlo několik přednášek a workshopů z oblasti zdravého životního stylu, historie, domácí ekologie či přípravy zdravých pokrmů.

Projekt byl podpořen částkou 30 833 Kč.

www.hvozdik.webnode.cz

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Průzkum a kampaň o znečištěné vodě

Bažantice: Průzkum kontaminace vodních zdrojů

V oblasti zvané Bažantnice, 3 km od centra Mníšku pod Brdy, se nachází skládka odpadů z bývalého provozu Kovohutí. Místní sdružení Zdravý Mníšek mělo podezření, že může dojít ke kontaminaci znečištěných vod vzdálenějších objektů, tedy i obytných budov. Spolek chtěl za pomoci Rychlého grantu provést odběr vzorků kontaminované vody, zjistit dosavadní rozsah kontaminace a navrhnout opatření na ochranu zdraví obyvatel. Součástí projektu byla i informační kampaň, tedy informační letáky i přímá setkávání s obyvateli.

Projekt jsme podpořili částkou 30 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Kousek zeleně na Praze 3

Praha 3: Komunitní zahrada Krejcárek žije

Místo pro vzájemné setkávání obyvatel Městské části Praha 3 vytvořili My Aktivity, o.p.s. vybudováním komunitní zahrady. V rámci projektu proběhlo několik setkání a workshopů, které zapojily veřejnost jak do zahradnických prací, tak do plánování dalších komunitních aktivit. Myšleno bylo také na děti z místních školek, které navštívily ekovýchovné programy pod vedením členů zahradní komunity.

Projekt byl podpořen částkou 100 000 Kč.

http://www.myaktivity.cz/

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Ochrana cenného území před zastavěním

Pardubice: Vyhlášení přírodní památky

Do roku 2003 byl prostor jižně od Pardubic využíván jako vojenské cvičiště. V průběhu desítek let se zde vytvořila biologicky unikátní přírodní lokalita, kde údajně žijí i druhy, které jsou chráněné. Členové sdružení Zelená pro Pardubicko se postavili proti zastavění této lokality a navrhli vyhlásit lokalitu přírodní památkou. Jejich cílem bylo vzbudit zájem veřejnosti o tento prostor a tím zajistit i občanskou aktivitu a tlak proti zničení cenného území.

Projekt jsme podpořili částkou 25 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Pardubický

Konference o úložišti jaderného odpadu

Lubenec: Pojďme si promluvit

Lubenec je jednou z obcí, kde by mohlo vzniknout hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Členové spolku Za záchranu kostela sv. Jiljí se snažili výstavbě úložiště v obci zabránit. V Lubenci vyvolali místní referendum, které zavázalo zastupitelstvo obce k zamezení průzkumů, které by vedly k budování úložiště. Vyšlo ale najevo, že tento problém je nad kompetence obce, proto se spolek snažil o vyzdvihnutí problému na vyšší, regionální, úroveň. Rozhodl se proto uspořádat konferenci o problémech, které může hlubinné úložiště způsobit.

Tento projekt jsme podpořili částkou 22 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Ústecký

Místo pro tradice v dnešní době

Nebovidy: Návrat starých řemesel na Nebovidskou tvrz

V Nebovidech se rozhodli upevnit pospolitost prostřednictvím oživení místní historie. A tak občanské sdružení Nebovidská tvrz představilo svým sousedům některá ze zdejších zapomenutých řemesel. Příležitost si řemesla vyzkoušet dostali místní na několika dílnách, které se konaly ve zdejší tvrzi. Nejmladší generace tady dostala příležitost si přímo vyzkoušet, jak se co dělalo, zatímco starší generace pamětníků jim při tom byla trpělivým průvodcem.

Projekt jsme podpořili částkou 100.000 Kč.

http://www.nebovidskatvrz.cz

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský

Záchrana obřího kláštera

Záchrana kláštera milosrdných sester v Chebu

Spolek za záchranu kláštera v Chebu chtěl upozornit na to, že se chystá demolice obří, jedinečné stavby. Usiloval o to, aby se klášter stal památkou a snažil se také informace o komplexu šířit mezi veřejností. Plánoval uspořádat veřejnou panelovou diskuzi, na jejíž uspořádání žádal Rychlý grant od Nadace Via. Navíc měla vzniknout výstava fotografií.

Projekt jsme podpořili částkou 19 000 Kč.

Facebook: https://www.facebook.com/klastercheb/?fref=ts

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Karlovarský

Vnitroblok pro všechny

Praha 10: Druhý krok pro vnitroblok

Spolek Zaostřeno na Desítku se soustavně věnuje kauzám na Praze 10 a zasazuje se o živý veřejný prostor v této části města. V minulosti se již podařilo (také díky Rychlému grantu Nadace Via) zamezit vybudování basketbalového hřiště plánovaného Městskou částí Praha 10 v jednom z vršovických vnitrobloků. O podobě vnitrobloku tak mohli rozhodovat sami obyvatelé přilehlých domů, kteří se při společném plánování mimo jiné blíže poznali. Z grantu souSedíme si se realizovali první naplánované prvky.

Projekt byl podpořen částkou 99 600 Kč.

http://www.zaostrenona10.cz/

 • Program: souSedíme si
 • Rok: 2014
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Hlavní město Praha

Proč je alej na náměstí zničená?

Mníšek pod Brdy: Revize nových výsadeb v Mníšku

Místní hnutí Brontosaurus tvrdilo, že dřeviny vysazené do hlavní aleje na náměstí v Mníšku pod Brdy jsou už několik let po výsadbě zničené – jednak nekvalitní výsadbou, jednak nedostatečnou povýsadbovou péčí a otlučením pat kmínků strunovými sekačkami. Snahou projektu bylo prostřednictví znaleckého posudku pojmenovat příčiny tohoto stavu, zjistit ekonomické, etické i estetické ztráty města vzniklé nekvalitní prací a nekvalitním technickým dozorem a zjištěné informace předat veřejnosti.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.

 • Program: Rychlé granty
 • Rok: 2015
 • Stát: Česká republika
 • Kraj: Středočeský