Jan Kroupa

Přes 15 let působím jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Jsem spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o.s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí.

e-mail: spokojenda@gmail.com