Jiří Váňa

Od roku 2017 jsem manažerem fundraisingu v Nadaci Via, kde se starám o velké firemní dárce. Předtím jsem vedl tým komunikace a marketingu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

e-mail: jiri.vana@nadacevia.cz