Lenka Stárková

Pracuji jako koordinátorka kampaně Major Donors v Domově Sue Ryder. Oblasti fundraisingu se aktivně věnuji od roku 2010 – začínala jsem v organizaci ACORUS, z. ú., později jsem působila jako konzultantka fundraisingu a PR v poradenské organizaci SANEK Ponte, z.s., kde jsem se podílela na zavádění fundraisingu v mnoha neziskových organizací. Bohaté zkušenosti mám i s procesními analýzami dle metodiky CAF – Common Assesment Framework.

„Fundraising je svou pestrostí velmi přitažlivá disciplína, která vzájemně obohacuje všechny zúčastněné strany.“

e-mail: lenka.starkova@sue-ryder.cz