Vladimír Líba

Profesí jsem lektor angličtiny. V roce 2005 jsem se přistěhoval do kladenské čtvrti Podprůhon, tehdy zbědované bývalé hornické kolonie. S několika sousedy jsme založili Spolek Podprůhon a dnes máme 80 členů. Od počátku bylo hlavním cílem prosazovat zlepšení životních podmínek ve čtvrti (vozovky, chodníky, kanalizace, plynofikace, pořádek v ulicích). Postupně jsme se stali hlavním organizátorem uměleckého festivalu Kladenské dvorky, který probíhá ve čtvrti od 80. let, a přidali několik dalších společenských, sportovních a okrašlovacích akcí pro místní i veřejnost.
V roce 2012 jsme využili Fond místních iniciativ Nadace Via k opravě historické studánky. Tento projekt nás nastartoval k dalším, organizačně náročnějším.

působiště: Kladno, Středočeský kraj
e-mail: vlada.liba@gmail.com