Přihláška do Rychlé roty

Děkujeme za vyplnění přihlášky do Rychlé roty v programu Místo, kde žijeme. K přihlášce není nutné dodávat rozpočet projektu, grant je ve výši 30 000 Kč. Z toho 25 000 Kč je nutné použít na konzultace spojené s plánováním vaší strategie. Až 5 000 Kč je možné použít na realizaci vaší občanské kampaně (např. tisk letáků, propagace na sociálních sítích).