Vánoční zaměstnanecká sbírka České spořitelny – závěrečná zpráva