František Kynčl

František Kynčl

Vyučil se zahradníkem, z lásky ke dřevu se stal sochařem a skrze lásku k Bohu začal pomáhat lidem na okraji společnosti. František Kynčl se věnuje lidem bez domova, které zapojuje do pravidelných dobrovolných úklidů měst České Budějovice a Tábor. Za hodinu takové pomoci jim díky spolupráci s charitou v rámci projektů Budějcká a Táborská stravenka věnuje stravenku v hodnotě 60 Kč. Výsledkem této společné činnosti může být nejen zlepšení čistoty veřejných prostranství, ale také pracovní a lidská aktivizace člověka na ulici. Při úklidu se totiž lidé bez domova učí spolupracovat a vytvářet společenství, ve kterém dochází k pozitivním sociálním interakcím.

František lidem bez domova rozděluje stravenky, které charita získává od dárců. Široká veřejnost může na smysluplnou pomoc lidem bez domova přispět také prostřednictvím projektů na platformě Darujme.cz: ve spolupráci s Městskou charitou České Budějovice vznikl v březnu roku 2020 projekt Budějcká stravenka, květnu následujícího roku přibyl obdobný projekt Táborská stravenka, a to ve spolupráci s Farní charitou Tábor 

 František Kynčl je hluboce duchovně založený člověk, který svoji činnost vnímá jako osobní poslání. Lidi bez domova bere jako své přátele, bratry a sestry a přináší jim ve své osobě přijetí a sounáležitost. Pramenem jeho činnosti je křesťanská láska a víra. V Táboře, odkud pochází, se lidem bez domova věnuje od roku 2013, od roku 2018 se je zde snaží zaměstnávat úklidem. Ve své dobrovolnické činnosti chce František i nadále pokračovat, případně vychovat další dobrovolníky, kteří by lidem na ulici pomáhali i v dalších městech.