Komunitní osvětové společenství

Lucie Poláková a Jindřich Novák z Chebu oživují občanskou společnost v Karlovarském kraji od roku 2009. Založili Komunitní osvětové společenství, pod jehož hlavičkou podporují lidi s postižením, pořádají pravidelné benefiční sbírky, Jarmarky radosti, organizují vzpomínkové akce k připomínce odkazu Václava Havla, organizují veřejné besedy a vzdělávací kurzy. Během koronakrize zorganizovali síť šijících dobrovolníků, která vyprodukovala 13 000 ochranných roušek distribuovaných i k sousedům do Německa.

Své aktivity staví Lucie s Jindřichem na Havlově výroku „Občanská společnost, aspoň jak já jí rozumím, je prostě jednou z velkých příležitostí pro lidskou odpovědnost za svět.“ Odpovědnost v jejich pojetí spočívá v aktivizaci místní komunity a jejich osobním zapojení. KOSí projekty inspirují k dobrovolnictví mnoho lidí v kraji, který je označován za strukturálně postižený a je zde velmi nízká vzdělanost. Kolem KOS vznikla široká komunita zahrnující lidi různých profesí, věku, zájmů i bydliště, kterým dává možnost realizovat vlastní nápady. Několik let se KOS organizačně podílel na Františkolázeňské 24hodinovce, benefičním běžeckém happenigu na oslavu 17. listopadu. Organizovali také Bazar pro planetu, aby v komunitě vzbudili diskusi o možnostech udržitelného života a ochraně klimatu, iniciovali vznik lesní školky v Chebu a vydali knihu Deníky autorky s Downovým syndromem. Organizují akce akcentující důležitost svobody, demokracie a vzájemného společenského dialogu. Zorganizovali veřejnou sbírku na realizaci Lavičky Václava Havla v Chebu, která byla slavnostně odhalena 27.7.2020

Svými aktivitami Lucie a Jindřich prezentují místní komunitě v praxi tři klíčová motta „Dobrovolníci mění svět“, „Být odlišný je normální“ a „Jsme sami tou změnou, kterou chceme vidět ve světě“. Využívají možnost ukázat ostatním, že i oni mohou být tou změnou, že není potřeba být superhrdina a že stačí změnit svět jen málo v rámci svých možností a sil. Malá práce každodenní je dobrá cesta. Poslední velký projekt „KOSí síť šije roušky na západě“ jasně ukázal ochotu místních lidí zapojit se ve prospěch druhých.