NOMINOVANÉ PŘÍBĚHY 2019

V tomto ročníku bylo na Cenu Via Bona nominováno 120 příběhů dobra. Zde najdete seznam všech, kteří byli nominováni, ale jejich příběh se nedostal do nejužšího finále.

Všichni zde uvedení si zasluhují poděkování za to, co dělají.   

Srdcar


Martin Švihla

za iniciaci komunitního života, podporu zájmu lidí o místo, kde žijí, a propojování lidí nejrůznějších zájmů a profesí.

Nominovala: Lenka Melicharová

Naše Řepčínsko

za neúnavnou práci na utváření místní komunity, pořádání akcí a revitalizaci veřejného prostoru.

Nominovala: Lenka Introvič

Pavla Bažantová

za spolupráci se sdružením Děti patří domů, které se zabývá náhradní rodinnou péčí, osobní angažovanost a utváření místní komunity.

Nominovala: Blanka Šrámková

Martin Dvořák a Sdružení zachraňme Buďánka

za úsilí věnované záchraně Buďánek na pražském Smíchově, jedinečného místa, kde se podařilo probudit komunitní život a zachovat atmosféru místa.

Nominovala: Martina Vaňková

Dobročinný bazar při církvi bratrské v Náchodě

jehož výtěžek je vždy věnován konkrétní organizaci, rodině nebo jedinci, který ji právě potřebuje.

Nominovala: Iva Lastovicová

Sára dětem

za pořádání akcí, jejichž výtěžek je věnován onkologicky nemocným dětem ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Nominovala: Renata Mikolašová

SDH Stříbrná Lhota

za dlouhodobou obětavou pomoc obyvatelům Stříbrné Lhoty a okolí.

Nominoval: Pavel Jeřábek

Martina Beranová

za podporu dobrovolnictví a komunitního života v Kyšicích.

Nominovala: Eva Macková

Alena Vaňharová

dlouhodobá dobrovolnice v Charitě v Uherském Brodu, dochází za osamělými seniory, které podporuje nejen po psychické stránce.

Nominovala: Jana Haluzová

Larissa Ruzjaková

za pomoc ve vzdělávání a snahu zlepšit život nevidomých, učí nevidomé děti v dílně, vyrábí hračky, které sama navrhuje.

Nominovala: Anita Černá

Ivana Sankot

za dobrovolnou asistenci chlapci s autismem, šíření osvěty o autismu a podpora dobrovolnictví ve firmách.

Nominovala: Barbora Chuecos

Josef Paclt

za spolek Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska, který udržuje a obnovuje přírodní a kulturní dědictví Kokořínska.

Nominovala: Hana Knotková

Věncování Olomouc

za organizaci charitativní akce na pomoc hospitalizovaným dětem hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky nemocnice v Olomouci.

Nominovala: Pavla Medková

Alena Huňková

za práci pro pečovatelskou službu v obci Chorušice, její obětavost, úsměv na tváři a pochopení.

Nominovala: Naďa Jelínková

Spolek za staré Vrahovice

za vybudování Arboreta ve Vrahovicích vlastními silami a ochranu životního prostředí a péči o krajinu.

Nominoval: Jakub Čech

Hana Píšová a Markéta Stránská

za založení Nadačního fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny, jehož prostřednictvím.

Nominovala: Sylva Majerova

Filip Vránek

za založení spolku Malešice v pohybu, kde organizuje komunitní akce pro obyvatele Malešic.

Nominoval: Jan Růžička

Lucie Staňková a Markéta Zagrapanová (in memoriam)

předsedkyně a zakladatelka spolku Nové háro, jehož cílem je vyrábět paruky pro nemocné, aby mohli důstojně projít onkologickou léčbou.

Nominovala: Jana Ammerlaan

Lucie Staňková a Markéta Zagrapanová (in memoriam)

předsedkyně a zakladatelka spolku Nové háro, jehož cílem je vyrábět paruky pro nemocné, aby mohli důstojně projít onkologickou léčbou.

Nominovala: Jana Ammerlaan

Helena Smrkovská

za založení charitativního spolku Klubko s nití pomáhá, které sdružuje ženy, které háčkují, pletou, šijí a své výrobky věnují do nemocnic, domovů pro seniory, zkrátka tam, kde je právě třeba.

Nominovala: Petr Smorádek

Jan Bazala

za opravu sýpky v obci Louka u Uherského Ostrohu vlastními silami.

Nominovala: Ladislava Gembalová

Petra Valentová

za financování výroby paruk a založení nadačního fondu Dlouhovláska, jehož prostřednictvím pomáhá onkologicky nemocným dětem.

Nominovala: Monika Malečková

Sedm statečných: Příběhy sedmi dobrovolníků

– sedm lidí, kteří přišli do České republiky  ze sedmi států světa a svůj čas věnují doučování dětí cizinců a pomáhají jim překonat bariéry a začlenit se do české společnosti.

Nominovala: Lucie Soukupová

Veronika Musilová

za rozvoj o.p.s. Zajíček na koni, která provozuje kavárnu zaměstnávající handicapovanou mládež a zajišťuje terapeutické jízdy na koni pro zdravé i handicapované děti, dokáže nadchnout ostatní pro dobrou věc.

Nominovala: Markéta Šulcová

Svoboda učení

za úspěšnou iniciaci veřejné diskuze o sebe-řízeném vzdělávání, vlivu dobrovolnosti, nenásilné komunikaci a respektu. Dosáhnout změny ve vzdělávání je zdlouhavý proces, který vyžaduje dlouhodobou osvětu.

Nominoval: Michal Rejzek

Jana Pletněvová

zakladatelka spolku Charita dětem, za pořádání kulturních benefičních akcí pro děti, jejichž výtěžek je věnován onkologickému oddělení nemocnice Motol a připravenost kdykoli pomoci lidem ve svízelné situaci, jak je právě třeba.

Nominoval: Jan Mišurec

PARTA HLC

za dlouhodobou nezištnou pomoc organizaci NADĚJE a soucit s lidmi bez domova.

Nominovala: Eva Krůtová

Barbara Omelková

za své mimořádné pracovní nasazení a obětavost nejen v Komisi městské části Chomoutov (Olomouc), vybudování místní komunity, otevřenou komunikaci a spolupráci s místními spolky.

Nominovala: Lenka Introvič

Pavel Bělobrádek

předseda KDU-ČSL a poslanec PČR za lidskou a finanční podporu Domova sv. Josefa Žireč pro nemocné roztroušenou sklerózou.

Nominovala: Jitka Holcová

Šárka Klímová

příznivkyně a fotografka akcí a života domova Sue Ryder. Její fotografie pomáhají dokumentovat příběhy klientů, komunikovat s veřejností a hlavně dělají radost.

Nominovala: Denisa Ratajová

Dětský lesní klub v Hájence

za vybudování komunitní školy a školky v opuštěné Hájence, kterou zušlechťují a vedou děti k pomoci druhým.

Nominoval: Michal Rejzek

Jarmila Zapletalová

je dlouholetou dobrovolnicí českého UNICEF. Pořádá dobročinné bazary, jejichž výtěžek věnuje na záchranu strádajících dětí.

Nominovala: Lucie Pojarová

UnBounded, z. s.

za propagaci chráněných dílen projektem projekt Pomáhejme si navzájem – Integrace bez negace.

Nominovala: Hana Pazderová

Jan Tilinger

za vytvoření a realizování projektu solární ekologické základní školy v Himalájích.

Nominovala: Linda Mikolášková

Samuel Müller

za dlouholetou spolupráci s organizací ADRA, v rámci které dobrovolně pomáhá s benefičním během.

Nominovala: Alžběta Kalábová

Zlata Hálová

za finanční podporu ekologických sdružení a její občanskou angažovanost v urbánním prostředí.

Nominovala: Kateřina Marečková

Roman Lupoměský

za pomoc neslyšícím lidem a za založení organizace Neslyšící s nadějí.

Nominovala: Radka Videmanová

Dalibor Dědek

za podporu řady filantropických projektů zaměřených na pomoc lidem s demencí, na boj s korupcí a na pomoc lidem bez domova.

Nominoval: Karel Škácha

Denisa Skálová

za inspiraci a pomoc ženám, které stejně jako ona prochází léčbou rakoviny prsu.

Nominovala: Lucie Jakubíčková

Michaela Sodomková

za dlouholetou práci zdravotní sestry a za pohotovou záchranu života dítěte při dětském představení, které mělo v zákulisí zástavu srdce.

Nominoval: Jiří Hrabčuk

Vedoucí mládeže SDH Písková Lhota

za věnování svého volného času kolektivu vedoucích vedení mladých hasičů v Pískové Lhotě ke smysluplnému využití volného času.

Nominovala: Blanka Buryanová

Michal Tůma

za dlouholetou iniciativu v oblasti komunitního života obecně prospěšných aktivit v Horním Maxově.

Nominovala: Milena Pelová

Martina Míková

za práci učitelky a za to, že vede děti ke konání dobra tělem i duší, probouzí v nich poctivost, soucit, dobrosrdečnost a je jim každodenním příkladem.

Nominovala: Miroslava Jirečková

Spolek sousedů

za podporu dobrých sousedských vztahů v místě nejrůznějšími akcemi a pomocí potřebným.

Nominoval: Lukáš Menoušek

Miroslav Šafařík

za dlouholeté předsednictví klubu seniorů, v rámci kterého pořádá setkání se zajímavými lidmi a podporuje tak seniory, aby se udržovali v kondici.

Nominovala: Luďka Tomešová

Střekovské matky

za organizování aktivit pro děti, posilování komunitního života ve Střekově a za organizování mnoha dnes již tradičních akcí v regionu.

Nominovala: Jitka Kopecká

Marie Černíčková a Women in Technology

za organizaci mnohých dobročinných aktivit a výuky počítačových dovedností pro seniory.

Nominovala: Jolana Hájková

Vlastimil Jura

za 35 let práce na pořádání dětských táborů se zvířaty na dobrovolnické bázi a vedení místního chovatelského spolku.

Nominovala: Elena Jurová

Běžím s Majklem, z.s.

za pořádání sportovních akcí, díky nimž shání finanční podporu pro hospic Ondrášek.

Nominovala: Martina Dunděrová

Rescue Olomouc, z.s., Lubomír Satora

za práci spolku zahrnující dobrovolné hasiče a záchranáře, který nasazuje speciálně cvičené pátrací psy při pátrání po ztracených osobách.

Nominovala: Lenka Křesálková

Andrea Chaloupková

za osvětu v oblasti problematiky rakoviny prsu, podporu kampaní a dobrovolnickou práci.

Nominovala: Veronika Louvel

Jarmila Elznerová

za založení infocentra ve Střílkách, za podporu vzdělávání a organizování dobročinných bazárků.

Nominovala: Kristýna Malá

Stanislava Bašatová

za pomoc lidem s ortopedickou vadou dolních končetin (PEC) a tvorbu webu Achilleus.cz, který se věnuje této problematice.

Nominovala: Tereza Skálová

Martin Tichý a Jindřich Weiss

za organizaci charitativního benefičního turnaje Vyber si – Vydraž si – Zahraj si.

Nominovala: Jana Sladká Ševčíková

Mlady_srdcar


Sabina Michalíčková

za organizaci pravidelného sběru hliníku, jehož výtěžek putuje na podporu psího útulku.

Nominovala: Miroslava Michalčíková

Marie, Ilona a další skauti a skautky

za organizaci akce Káva od srdce, jejíž výtěžek byl věnován rodině zasažené tragickou dopravní nehodou.

Nominovala: Barbora Trojak, Junák – český skaut, středisko Velké Meziříčí

Barbora Macháčková

za organizaci charitativních akcí a realizaci workshopů pro lidi s handicapem.

Nominoval: Tomáš Lengál, Gymnázium Frýdlant

4. A. ZŠ Klánovice

za organizaci charitativních akcí na podporu útulku pro psy.

Nominovala: Hana Tesařová, Naděje pro zvířata

Jana Illetšková

za dlouhodobou aktivní dobrovolnickou službu v organizaci ADRA.

Nominovala: Alžběta Kalábová, ADRA

Pavla Hudcová

za organizaci charitativních akcí na získání sportovního elektrického vozíku pro svoji kamarádku z dětství.

Nominovala: Kristýna Budská

DAK - Dejte kolik snesete

Tři kamarádky z organizace DAK za uspořádání řady charitativních a osvětových akcí pro děti nemocné mukopolysacharidózou.

Nominovala: Eva Vacíčková

Kryštof Kalát

za darování svých krásných hustých vlasů na výrobu paruk pro nemocné děti.

Nominovala: Petra Valentová

Masařky - Žákovský parlament ZŠ TGM Blatná

za organizaci akcí, které podněcují jednotlivé třídy k péči o své okolí.

Nominovala: Ludmila Růžičková, Základní škola T. G. Masaryka

Skupina Active Citizens z parlamentu ZŠ Chrast

za organizaci pravidelných akcí pro seniory.

Nominovala: Kristýna Svatá, Člověk v tísni

Dětské zastupitelstvo ZŠ T. G. Masaryka Milovice

za práci na projektu “Bohumil Sucharda”, občanskou angažovanost a snahu probouzet v obyvatelích obce pocit sounáležitosti.

Nominovala: Jana Třetinová, Základní škola T. G. Masaryka Milovice

Kateřina Kudličková

za pomoc středoškolským studentům objevovat jejich potenciál.

Nominoval: Ondřej Belfín, ProStředoškoláky

Septima Gymnázia Kojetín

za organizaci charitativních osvětových akcí na pomoc dětem v chudých zemích.

Nominovala: Dana Dýmalová, Gymnázium Kojetín


Lucie Gremlicová

za dobročinný běh pro ženy nemocné rakovinou prsu.

Nominovala: Stanislava Absolínová, Mamma HELP

Ondřej Zmeškal

za 600 kilometrů dlouhý běh poslepu pro mladé zrakově postižené sportovce.

Nominovala: Tereza Podzimková, Nadace Leontinka

Andrea Marková

za organizaci dobročinného bazaru v Náchodě.

Nominoval: Martin Cvrkal

Jana Vybíralová

za organizaci happeningu “Daruj krev s Obchodkou”.

Nominoval: Libor Šrámek, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ, Přerov

Pavel Jungwirth

za podporu aktivních rodičů-vědců v jejich bádání.

Nominoval: Bohumír Valter, Nadační fond Martiny Roeselové

Petr Hladík

za charitativní pouť na Říp s cílem zakoupení automobilu pro potřeby hospicu.

Nominoval: Radek Tulis, Domácí hospic Vysočina

Vendula Bušková

za podporu Skautské nadace Jaroslava Foglara.

Nominoval: Ivo Brzobohatý, Junák – český skaut

Ivana Davidová

za uspořádání sbírek pro potřebné české děti žijící v krajanských vesnicích v zahraničí.

Nominovala: Lenka Lebedová

Tomáš Třeštík

za svoji virtuální narozeninovou oslavu, na které vybral půl milionu korun na osobní asistenci lidí s postižením.

Nominoval: Erik Čipera, Asistence, o.p.s.

Jorge Miguel Santos Fernandes

za podporu vzdělávání dětí v Angole.

Nominovala: Marie Jenišová, Salesiánská asociace Dona Boska

Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol

za osvětu v oblasti rozvojové spolupráce a aktivit Člověka v Tísni.

Nominovala: Tereza Kurovská, Člověk v Tísni

Fotograf bez talentu

za pomoc dětem ohrožených chudobou a válkou prostřednictvím fotografie.

Nominoval: Kamil Kreutziger, ADRA

Jan Vojík

za desetikilometrový bosý běh ve prospěch Hospicu sv.Štěpána.

Nominovala: Zuzana Legnerová, Hospic sv.Štěpána

Julie švecová

za podporu handicapovaného chlapce skrze Konto Bariéry.

Nominovala: Andra Nistor

Veronika Vosálová

za organizaci dobročinného prodeje cukrovinek.

Nominovala: Helena Paszeková

David Neveselý a David Bureš

za podporu mladých filantropů prostřednictvím programu Dobro-druzi.

Nominovala: Martina Vaňková

Jaroslav Lipavský

za pomoc a podporu dětí prostřednictvím organizace UNICEF.

Nominovala: Lucie Pojarová, Český národní výbor pro UNICEF

ZŠ Milovice nad Labem

za uspořádání dobročinného bazaru pro nemocnou žákyni.

Nominovala: Iva Fisicaro

Vojtěch Sedláček a celý tým Hudba pomáhá

za organizaci dobročinného hudebního festivalu na podporu handicapovaných dětí.

Nominovala: Ilona Holomková

Martin Kaiser a Petr Bureš

za tvorbu aplikace Echo pro hledání pohřešovaných dětí.

Nominovala: Veronika Řídelová, Nadace Vodafone

Dobra_firma


Skanska reality

za vytvoření a rozvoj komunitního Areálu Cukrkandl.

Nominoval: Jiří Hladovec, MČ Praha 12.

Studio Karma Yoga

za podporu onkologických pacientů a realizaci jógových lekcí pro děti z dětských domovů.

Nominovala: Kristina Papoušková

Inpublic group s.r.o.

za poskytování mediálního prostoru neziskovým organizacím na obrazovkách regionálních autobusů i ve školách.

Nominovala: Karolina Emanuelová, ADRA

OPEN GATE - gymnázium a střední škola s.r.o.

za iniciaci a podporu projektu Run and Help Konta Bar

Nominovala: Petra Seberová, Konto Bariéry

Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

za podporu projektů pro děti z dětských domovů.

Nominovala: Naděžda Ditmannová, Spolu dětem o.p.s.

xITee k.s.

za podporu projektů zaměřených na profesní rozvoj sociálně znevýhodněné mládeže.

Nominovala: Linda Hurdová, Nadání a dovednosti o.p.s.

Penzion restaurace TROPICAL

za každoroční organizaci Tropické charitativní poutě.

Nominovala: Světlana Pešková

Sport Bronec

za podporu handicapovaných dětí i dospělých v cestě za jejich sny.

Nominovala: Jana Petružálková

VERACOMP s.r.o.

za aktivní podporu projektů v oblasti životního prostředí.

Nominovala: Kateřina Kubánková, Na ovoce

ZŠ Bruntál

za podporu desítek charitativních projektů a organizaci dobročinných aktivit.

Nominovala: Michaela Mikulková.