Nominovaní Srdcaři 2020

[tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“90px 0px 90px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „0“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „ghxjhc3n6vaq48nm“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ghxjhc3n8y4s4cal“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „ghxjhc3naz1lbp0l“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ghxjhc3ncufnvtge“]

V rámci kategorie Srdcař byli v roce 2020 nominováni:

 

Akademie nadání za pomoc dětem s diagnózou nadání a jejich rodinám 

Alena Křištofová za obnovování kulturní památky, pořádání akcí pro sousedy a veřejnost i nezištnou pomoc v Albrechticích 

Asistenční jednorožec za návštěvy nemocnic, handicapovaných dětí, dětských domovů a hospiců s terapeutickým koněm 

Asociace regionálních značek za podporu regionálních výrobků a produktů 

Barbora Koritenská a Živá vila za záchranu Kralovy vily a obnovu společenského, kulturního a politického života v Prachaticích 

Bedřich Loos za záchranu Hradu Hartenberg a mezikulturní propojování společnosti 

Bohumil Stránský za canisterapeutickou činnost a pomoc v domovech seniorů, stacionářích, školách a školkách v Karlovarském kraji 

Breakfaststory za vytvoření platformy na podporu sociálních podniků a pomoc lidem v tíživých situacích 

Brigita Kopalová za dobrovolnickou činnost v organizaci Mezi námi za propojování seniorů se žáky základních škol 

Česko.Digital za vytvoření dobrovolnické sítě IT expertů a profesionálů a online projektu NašiPolitici.cz 

Ing. Dagmar Filgasová za dlouhodobou pomoc osobám s těžkým zrakovým postižením a osvětu veřejnosti prostřednictvím vedení festivalu Tyfloart a dalších aktivit 

DIApozitiv v čele s jeho zakladatelkou Petrou Mráčkovou za pomoc diabetickým rodinám a jejich dětem 

Dobrodruzi z ČAGU a projekt Babouci do Emaus za uspořádání 3 charitativních akcí a dlouhodobou podporu domova důchodců v Českých Budějovicích  

Eliška Vafková za založení hospicu Dejte nám šanci, kde pomáhá zvířatům na sklonku života a pomoc týraným či nemocným psům 

Emil Karička za dlouhodobé poskytování kadeřnických služeb zdarma, uspořádání potravinových sbírky dětem Klokánku v Teplicích a další aktivity během nouzového stavu 

Eva Ptáčková za vytvoření Skladu dětských věcí pro pěstouny v Praze 11 a potravinovou pomoc rodinám prostřednictvím Potravinové banky 

Fandi mámám z.s. za materiální i odbornou či právní pomoc samoživitelkám a jejich dětem 

Food not Bombs Plzeň za rozdělování potravin a jídla potřebným a přibližování problému bezdomovectví 

GMBproMB (Gymnázium Moravské Budějovice pro Moravské Budějovice) za dlouhodobé oživování města 

Hana Pietrová za projekt Knihovny pro mladé (MKlub) v Třinci a další neziskové projekty 

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené za pomoc lidem s různými typy postižením i osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti problematiky osob s postižením 

Hlas zvířat za dlouhodobé prosazování a ochranu práv a zájmů zvířat nejen v České republice 

Hospicová péče sv. Kleofáše za doprovázení lidí na sklonku života s odbornou péčí a lidským přístupem v jižních Čechách 

Charita Uherský Brod za materiální, sociální, humanitární, rozvojovou a duchovní pomoc potřebným, komunitní činnost a úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti 

Irena Vítovcová za pomoc rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra v rámci Občanského sdružení ProCit, z.s. 

Ivana Sankot za dobrovolnou pomoc rodině s dítětem s autismemzaškolování dobrovolníků, inspiraci k dobrovolnictví veřejnosti a další činnost 

Ján Lányi za pomoc romské komunitě v sociálně vyloučených lokalitách v získávaní dovedností a motivaci k vlastní iniciativě v Libereckém kraji 

Jaromíra Saňáková za aktivní vedení Sokolské organizace v Moravičanech, skautů i dobrovolníků na festivalech 

Ing. Jaroslav Vaculík za vedení workshopů ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých a výpomoc ve sdružení POINT50+ 

Jitka Reineltová za dlouhodobou pomoc pacientům se svalovou dystrofií a činnost ve spolku Parent project, z.s. 

Josef Suchánek za proměnu obce Škvorec a aktivní členství místních spolcích 

Kristýna Šoukalová a spolek Prostor pro rozvoj za inovační vzdělávací projekty pro děti a mezinárodní setkávání v Beskydech 

Libor Tampier za realizaci série reportáží na téma neurologické postižení v TV Prima a pomoc prosazení systémových změn 

Lucie Poláková a Jindřich Novák za všeobecnou podporu občanské společnosti v Karlovarském kraji a vytvoření Komunitní osvětového společenství 

Marek Petruška za aktivní získávání podpory pro organizaci Spirála Ostrava i pomoc zdravotně postiženým 

Marek Štěpán za založení a vedení potravinové banky Džbánsko pro neziskové organizace a charity a organizaci volnočasových aktivit pro děti se sociálně slabých rodin 

Markéta Gallová za bezplatné rekonstrukce obydlí lidem v Praze, kteří jsou v těžké životní situaci 

Martin Matuška za dlouhodobou pomoc na charitativních akcích v Blansku a další dobročinné aktivity 

Michaela Válášková, Olga Jarolímková, Lucie Melničáková za obnovu veřejného prostoru v Ústí nad Labem a rozvoj sousedství 

Miroslav Kubásek, spolek Ukliďme Česko za realizaci několika enviromentnálních projektů, webů a aplikací 

Místní místním za podporu lidem bez domova a budování sociální přívětivé sítě na území Prahy  

NEDOKLUBKO z.s. za dlouhodobou podporu předčasně narozených dětí a osvětu veřejnosti v problematice 

Neformální iniciativa Přátelé Nuselských schodů – Jan Sedlák, Šimon Fiala, Karolina Mendlová – za dlouhodobou péči o okolí Nuselských schodů v Praze 

Neslyšící s nadějí za pomoc sluchově postiženým v rozvojových zemích 

Okrašlovací spolek Mikulov za výsadbu stromů a vegetační úpravy v Mikulově a okolí 

Osvěta za vytvoření prostoru pro výtvarné a další vyžití nevidomých dětí v Praze-Stodůlkách 

Petr Froněk za vedení turistického oddílu Pochodeň Unhošť a aktivní výchovu dětí  

Petr Mahel za dlouhodobé dobrovolnictví a pomoc s organizací běžeckých závodů i neziskovým organizacím 

Petr Mikšíček za mezinárodní i mezigenerační propojování Čechů a Němců v bývalých Sudetech v rámci LandArt festivalu Königsmühle 

Pochop.me za vedení dialogu a kultivaci demokracie prostřednictvím rozhovorů s lidmi z celé ČR 

Probuďme Nusle za obnovu komunitního a sousedského života v pražských Nuslích 

ProRadotín za (nejen mezigenerační) propojování komunity ve veřejném prostoru obce 

PROSEN, spolek pro podporu osob sociálně a zdravotně znevýhodněných za organizaci charitativních akcí v Blansku, Lysici a Brně  

Rise and Shine za mnohačetné aktivity v rámci platformy osobního rozvoje pro studenty a absolventy v univerzitních městech ČR i zahraničí 

Romany art workshop za práci na poli preventivních programů, edukačních a volnočasových aktivit a komunitní práci v Libereckém kraji 

Simona Bagarová za dlouholetou činnost v neziskovém sektoru, jeho propojování s byznysem, založení prvního sociálního podniku v ČR a další aktivity 

Skupina aktivních občanů, lékařů, sester z Litoměřické nemocnice za jejich občanskou aktivitu a zachování nemocnice v Litoměřicích v rámci veřejného vlastnictví 

Soutěž & Podnikej za realizaci tříměsíčního mimoškolního programu pro studenty středních škol na podporu vzdělaného a tvořivého Česka 

Spolek občanů pod Sedlem za propojení občanů ze 14 vesniček nedaleko Litoměřic a obnovu společenského života v nich 

Spolek Sedlecká za záchranu historického mlýna v Jistebnicích pro komunitní využití a další dobrovolnickou činnost 

Spolu s vámi za propojení světa zrakově postižených se světem seniorů prostřednictvím návštěv seniorů v domácnostech či pečovatelských službách 

Sportovní klub vozíčkářů Praha za zajištění sportovního vyžití ve vřelém kolektivu hendikepovaných a nehendikepovaných občanů po celé republice 

Svaz tělesně postižených v České republice okresní organizace Louny a 1.Česká společnost za společnou práci a propojení dětí, seniorů a zdravotně postižených v okolí Loun, Podbořan a Rakovníka 

Tereza Kulhánková za vedení komunitního centra pro seniory Domus Vitae v pražské Stromovce a dobrovolnickou činnost v Roztokách u Prahy 

Terezie Hradilková za různorodou pomoc lidem se znevýhodněním a jejich rodinám na území celé ČR, snahu zlepšit sociální systém a rozvoj komunity 

Tichý svět za propojování světa neslyšících se světem slyšících a spuštění služby Tiché linky 

Věra Švábová za zlepšování podmínek lidí s roztroušenou sklerózou 

Veronika Kamenská a Tomáš Chlubna za vytvoření aplikace Nepanikař, která pomáhá lidem s duševním onemocněním 

Zdeňka Hyvnarová za založení Centra pomoci onkologickým pacientům OVAHELP v Ostravě, podporu nemocným a edukační činnost v rámci prevence 

Zdeňka Tomášová za spoluzaložení spolku Pravý Hradec v Klecanech, rozvoj komunitního života a projektu Babiččina zahrádka, kde se propojují maminky s dětmi se seniory z obce 

MVDr. Zuzana Neřádová za budování komunitního centra a generační propojování v Rožnově pod Radhoštěm 

Zuzana Vránová za pomoc seniorům a sociálně slabým skupinám formou rozvozu potravin prostřednictvím Potravino banky, rozvoj Sousedského klubu Prahy 10 i zasazovaní změn sociální politiky 

Živé Teplice za oživení veřejného prostoru spolkem Sayfy z.s. prostřednictvím sousedské slavnosti a propojování obyvatel včetně cizinců 

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]