Pravidla Via Bona

[tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“90px 0px 90px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „fvf66navr8qhmqm“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „fvf66navxce7dng6“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „fvf66naw1q9he1em“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „fvf66naw7pbf4tik“]

Pravidla a etický kodex Ceny Via Bona 2021

Tématem Ceny Via Bona 2021 jsou “Příběhy naděje”. O ocenění Srdcař se může přihlásit jedinec, skupina osob či právnická osoba. V letošním roce se jedná o jedinou kategorii, která má 2 podkategorie, a to Umění žít spolu a Umění darovat. Dohromady oceníme 6 příběhů, které vybere ze všech nominovaných hodnotící komise. Tyto příběhy budou také představeny v rámci slavnostního večera.

Na Cenu Via Bona mohou být nominováni jednotlivci, skupiny osob či právnické osoby v ČR odpovídající tématu. Vždy se musí jednat o činnosti, které jsou realizovány ve volném čase, bez nároku na mzdu. Nominující se zavazuje, že všechny jím/jí uvedené údaje odpovídají skutečnosti. Pokud nominující nenominuje sám sebe, zavazuje se informovat nominované o tom, že jejich příběh může být komunikován v médiích (v případě udělení souhlasu). Nominovaný/á musí souhlasit se zasláním nominace a s pravidly ceny. 

 

Ostatní ustanovení: 

Partneři a patroni Ceny Via Bona nemohou být v daném ročníku nominováni. Hodnoticí komisi tvoří nezávislá skupina porotců složená ze zástupců firem, odborné veřejnosti, novinářů a neziskových organizací. Každý člen komise jedná zodpovědně, transparentně a nestranně v rámci veřejného zájmu. Nadace Via se zavazuje, že od laureátů Ceny Via Bona nepřijme žádný dar po dobu jednoho kalendářního roku. Výjimkou je situace, kdy laureát je dárcem Nadace Via již z předchozích let. 

Nadace Via si vyhrazuje právo sama nominovat příběhy a podílet se na procesu hodnocení. Nadace Via si rovněž vyhrazuje právo vyřadit nominace, které budou v rozporu s pravidly Ceny Via Bona nebo budou směřovat k potlačení lidských práv a svobod či podněcování netolerance a nenávisti vůči jakékoli osobě či skupině osob. 

[/tatsu_text][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „ObbY5LQZw“]
GDPR:  
Nominovaný a nominující, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, vyslovují svůj souhlas s užitím svých osobních údajů za účelem zpracování a ověření zaslané nominace. Poskytne-li subjekt údajů správci v souvislosti s nominací či v jiné souvislosti osobní údaje třetích osob, zaručuje se tento subjekt údajů, že předem získal od těchto třetích osob souhlas (který splňuje veškeré náležitosti platného souhlasu dle platných a účinných právních předpisů, zejména je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný) s poskytnutím jejich osobních údajů správci a s jejich následným zpracováním správcem pro stanovené účely. Na výzvu správce je pak subjekt údajů, který poskytl správci osobní údaje třetích osob, povinen doložit získání souhlasu od těchto třetích osob.  
 
[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]