Věra Luhanová a Petra Zábranová

Věra Luhanová a Petra Zábranská

Sestry dvojčata Věra Luhanová a Petra Zábranová rozběhly v Chebu pobočku organizace Nádech podporující rodiče samoživitele. Dobrovolnicky, ve svém volnu a na své náklady vytvořily zázemí, kde samoživitelům v kritických situacích nabízejí materiální i psychosociální pomoc. Za více než rok a půl existence pobočky pomohly stovkám rodin. Pro jejich nadšení se k nim přidávají další dobrovolníci z řad jednotlivců a k podpoře se jim daří získávat i firmy. Na západě Čech tak díky nim vzniká úplně nová dobrovolnická neformální platforma zaměřená na rodiče samoživitele a rodiny v nouzi. Věra a Peťula z Nádechu Cheb jsou už prostě známá firma a hlavně značka plná naděje.

Sestry Věra a Petra na vlastní kůži zažily, jaké to je, být dcerami matky samoživitelky. I na základě své vlastní zkušenosti se proto rozhodly pomoci dalším rodičům samoživitelům v nouzi. Pobočku v Chebu vybudovaly hned na počátku koronavirové krize v březnu 2020, a to bez jakékoliv podpory ze strany města či kraje. Stovkám rodičů samoživitelů již pomohly ve chvíli, kdy jim hrozily exekuce, vypovězení z nájmu či v situacích, kdy rodiny vyčerpaly všechny své finanční rezervy a neměly na oblečení ani na jídlo pro děti na další den. Petra a Věra založily také dobročinný šatník a nábytkovou banku, spolupracují s orgány sociálně právní ochrany dětí a úřadem práce. Jak se jim daří nadchnout okolí pro pomoc, je patrné také z jejich facebookové stránky, kde téměř denně děkují konkrétním dárcům za nábytek, spotřebiče do domácnosti, oblečení pro děti i finanční dary.

Věra a Petra se dlouhodobě dobrovolnicky angažují, během lockdownu zpívaly a tančily pro seniory, vyrábějí benefiční předměty pro Hospic sv. Jiří v Chebu, pomáhají na dobročinných bazárcích a swapech pro hospic i nadační fond Světlo naděje či azylový dům v Aši. Podporují onkologicky nemocné maminky, dobrovolnicky pomáhají na akcích Komunitního osvětového společenství v Chebu a uspořádaly také dobročinný bazar, jehož výtěžek šel na pomoc lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě.