ZPĚT NA PŘEHLED KATEGORIÍ

„Pomáhám za života, budu i po něm“
(Čestné uznání – kategorie bez veřejného hlasování)

 

Co a koho hledáme? 

Člověka, který prostřednictvím své závěti daroval (in memoriam) či v budoucnu (formou příslibu) daruje na dobrou věc;

Hledáme ty, kdo se rozhodli pomoci druhým tímto, u nás stále více rozšířeným způsobem;

Nominace by měla vyzdvihovat vztah k místu, kde dárce žije/žil.

 

Než vyplníte nominační formulář… 

Pokud je to jen trochu možné, zjistěte o nominovaném co nejvíce informací (osobní zaujetí, motivaci – proč se pro tuto formu pomoci rozhodl, jaký přesně má mít dopad, zda je v závěti nějaký vztah daného člověka k místu, kde žil/žije, atp.).

V případě nominace žijícího dárce nezapomeňte dát dotyčnému vědět, že ho plánujete nominovat na Cenu Via Bona (nominovaný musí se svou nominací souhlasit).

I zde platí, že čím lépe je příběh popsán, tím větší má šanci postoupit do nejužšího výběru. O oceněných v této kategorii rozhodne nezávislá komise složená z odborníků a nejlepší příběh bude oceněn čestným uznáním.

Seznámit se s Pravidly a etickým kodexem Ceny Via Bona můžete zde.

Nejste si jistí, jestli se příběh hodí na nominaci? Ozvěte se nám!

 

Cenu udělujeme ve spolupráci s koalicí Za snadné dárcovství

 

nominujte zde