Z Ukrajiny mezi nás s IOM – závěrečná zpráva

 • Milí grantisté! Nadešel čas vyhodnotit váš projekt a podat zprávu o tom, jak se vám v jeho realizaci dařilo. Prosím začněte tím, že si pročtete vaši původní přihlášku. Ve zprávě byste neměli vynechat nic z vašich původních plánů – pokud bylo něco jinak, stačí to stručně okomentovat. Doporučujeme si všechny vyplněné informace před odesláním závěrečné zprávy zkopírovat například do dokumentu Word (ctrl+c, ctrl+v), kdyby došlo k výjimečným technickým potížím a zpráva se napoprvé neodeslala.
  Závěrečnou zprávu můžete průběžně ukládat tlačítkem na konci dokumentu. Po každém uložení se vám vygeneruje odkaz na rozepsanou zprávu.

  POZOR!
  • Odkaz si vygenerujte po každé editaci závěrečné zprávy (tento link bude pokaždé jiný).
  • Ukládá se pouze text BEZ PŘÍLOH.
  • Pokud budete závěrečnou zprávu zasílat např. z kavárny či firemní sítě, může být omezena velikost nahrávaných souborů a zpráva se nemusí odeslat.
 • Uveďte název projektu, který jste uvedli v přihlášce do programu.
 • Prosím uveďte číslo smlouvy, bývá ve tvaru UA xx/rok.
 • VAŠE ÚSPĚCHY A VÝZVY
 • Jaké konkrétní aktivity v rámci projektu probíhaly a s jakým se setkaly úspěchem? Z čeho máte největší radost?
 • Podařilo se vám naplnit cíle vašeho projektu? Jakého konkrétního výsledku se podařilo dosáhnout? Co se změnilo k lepšímu? Zaměřte se prosím na změnu nebo změny, které váš projekt přinesl v porovnání s výchozí situací.
 • Co pro vás bylo během realizace projektu největší výzvou? Probíhalo vše podle plánu? S jakými překážkami jste se při realizaci potýkali? Jak jste se s nimi vypořádali? Naplnila se vaše očekávání?
 • ZAPOJENÍ A SPOLUPRÁCE
 • Jakým způsobem se do projektu zapojili místní obyvatelé? V rámci kterých vašich aktivit docházelo k setkávání místních s příchozími uprchlíky? Jaký měly tyto akce dopad?
 • Uveďte, případně odhadněte, počet lidí, kteří se přímo podíleli na přípravě nebo realizaci projektu, nebo se přímo aktivně účastnili projektových aktivit (např. účastníci kurzů nebo workshopů).
 • Uveďte, případně odhadněte, počet lidí, kteří se účastnili projektových aktivit spíše pasivně jako návštěvníci nebo diváci (např. u veřejných akcí).
 • Jakým způsobem se do projektu zapojili příchozí z Ukrajiny?
 • Uveďte, případně odhadněte, počet lidí, kteří se přímo podíleli na přípravě nebo realizaci projektu, nebo se přímo aktivně účastnili projektových aktivit (např. účastníci kurzů nebo workshopů).
 • Uveďte, případně odhadněte, počet lidí, kteří se účastnili projektových aktivit spíše pasivně jako návštěvníci nebo diváci (např. u veřejných akcí).
 • Na konci formuláře bude prostor pro nahrání prezenčních listin, které poslouží jako doklad vašich tvrzení.
 • Uveďte kolik bylo z celkového počtu účastníků mužů a v jakém věku (dle prezenčních listin).
  0 – 17 let18 – 65 letnad 65 let
 • Uveďte kolik bylo z celkového počtu účastníků žen a v jakém věku (dle prezenčních listin).
  0 – 17 let18 – 65 letnad 65 let
 • Uveďte prosím konkrétně s jakou skupinou/skupinami jste pracovali. Pokud se jednalo o zvláště zranitelné jedince, uveďte, zda se jednalo o zdravotní postižení či jiný sociální hendikep, čelící společenským předsudkům, např. o ukrajinské Romy. Prosím uveďte i počet takto zranitelných účastníků, kolik z nich bylo místních a kolik uprchlíků.
 • BUDOUCNOST
 • Plánujete v projektu pokračovat? Pokud ano, napište nám jak. Co by pomohlo udržitelnosti vašeho projektu?
 • Plánujete pokračovat se svým projektem? Pokud ano, ozvěte se nám prosím poté, co vám schválíme Závěrečnou zprávu, a dohodneme se na dalším postupu.
 • Je něco, co bychom mohli na programu vylepšit? Budeme moc rádi za upřímnou zpětnou vazbu.
 • POVINNÉ PŘÍLOHY
 • Formulář ke stažení zde. Prosím SEM vložte vyplněný formulář vyúčtování – při jeho vyplňování se řiďte instrukcemi přímo ve formuláři vedle tabulky.
  Accepted file types: jpg, png, gif, pdf, doc, xls, xlsx, Max. velikost souboru: 5 MB.
 • Přiložte očíslované a čitelné elektronické skeny dokladů (faktury, účtenky apod.). Čísla skenů musí odpovídat očíslování z tabulky vyúčtování. Nahrajte pouze doklady týkající se položek hrazených z grantu Nadace Via. V případě nákladů hrazených bezhotovostně přiložte také výpisy z účtu, ze kterých budou tyto platby patrné. Všechny výdaje musí být hrazeny z účtu, který je uveden ve smlouvě o podpoře. Vše zašlete přes web Úschovny (https://www.uschovna.cz) Můžete najednou nahrát skeny finančních dokladů i fotografie a další podklady – viz níže, takže odkaz pro stažení bude v obou případech stejný; jako e-mail příjemce zadejte ukrajina@nadacevia.cz. Zde uveďte odkaz pro stažení:
 • Prosíme, zašlete nám minimálně 5-10 kvalitních fotografií vztahujících se k projektu. Zároveň pošlete všechny prezenčky, které jste během realizace posbírali. Kromě toho, můžete zaslat také výstupy z médií (články, internetové odkazy apod.) a propagační materiály. Počítejte prosím s tím, že vaše fotografie můžeme použít při informování o projektu v našich tištěných materiálech, na sociálních sítích a webových stránkách. POZOR, DŮLEŽITÉ: Max. velikost 1 fotografie 5 MB. Prosíme spíše o fotografie na šířku, lépe se nám s nimi pracuje na webových stránkách. Pro případnou úpravu fotografií vám můžeme doporučit webovou aplikaci iLoveIMG , která vám umožní upravit obrázky (ořez, změna velikosti, komprimace) během několika sekund a kliků a je dostupná ZDARMA. Vše pošlete přes web Úschovny (jako e-mail příjemce zadejte ukrajina@nadacevia.cz). Zde uveďte odkaz pro stažení (může být stejný jako odkaz výše):.
 • NEPOVINNÉ PŘÍLOHY
 • Sem prosím vložte odkaz na video (úschovna) či odkaz na youtube, vimeo apod., pokud máte.
 • PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI
 • …ať víme, na koho se můžeme obracet s případnými dotazy, děkujeme!