Z Ukrajiny mezi nás – závěrečná zpráva

 • Váš projekt je u konce. Budeme moc rádi, když se s námi podělíte o vaše zkušenosti z jeho realizace. Je to pro nás důležité proto, abychom mohli program z Ukrajiny mezi nás vylepšovat, reagovat na reálné potřeby a zároveň sbírat dobrou praxi. Nebojte se zmínit, pokud se vám něco nepovedlo. Jsme si vědomi, že se jedná o novou a dynamicky se měnící situaci. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.  Doporučujeme si všechny vyplněné informace před odesláním závěrečné zprávy zkopírovat například do dokumentu Word (ctrl+c, ctrl+v), kdyby došlo k výjimečným technickým potížím a zpráva se napoprvé neodeslala.
  Závěrečnou zprávu můžete průběžně ukládat tlačítkem na konci dokumentu. Po každém uložení se vám vygeneruje odkaz na rozepsanou zprávu.

  POZOR!

  • Odkaz si vygenerujte po každé editaci závěrečné zprávy (tento link bude pokaždé jiný).
  • Ukládá se pouze text BEZ PŘÍLOH.
  • Pokud budete závěrečnou zprávu zasílat např. z kavárny či firemní sítě, může být omezena velikost nahrávaných souborů a zpráva se nemusí odeslat.
 • Uveďte název projektu, který jste uvedli v přihlášce do programu.
 • Jaké konkrétní aktivity v rámci projektu probíhaly a s jakým se setkaly úspěchem? Z čeho máte největší radost?
 • Podařilo se vám naplnit cíle vašeho projektu? Jakého konkrétního výsledku se podařilo dosáhnout? Co se změnilo k lepšímu? Zaměřte se prosím na změnu nebo změny, které váš projekt přinesl v porovnání s výchozí situací.
 • Co pro vás bylo během realizace projektu největší výzvou? Probíhalo vše podle plánu? S jakými překážkami jste se při realizaci potýkali? Jak jste se s nimi vypořádali? Naplnila se vaše očekávání?
 • Jakým způsobem se do projektu zapojili místní obyvatelé? Co všechno se vám podařilo zajistit nebo získat s pomocí komunity nebo vašeho blízkého okolí?
 • Stručně popište jakým způsobem se do aktivit zapojili příchozí z Ukrajiny.
 • Podpořila váš projekt samospráva? Pokud ano, jakým způsobem?
 • Plánujete v projektu pokračovat? Pokud ano, napište nám jak. Co by pomohlo udržitelnosti vašeho projektu?
 • Plánujete pokračovat se svým projektem? Pokud ano, ozvěte se nám prosím poté, co vám schválíme Závěrečnou zprávu, a dohodneme se na dalším postupu.
 • Stačí nám když uvedete přehled částek (např. pokud máte více účtenek za občerstvení, sečtěte je a uveďte celkovou sumu) a připojíte komentář na co byly využity. Zkontrolujte, že částky v součtu odpovídají výši získaného grantu. Doklady nám v rámci vyúčtování nezasíláte.
 • Je něco, co bychom mohli na programu vylepšit? Budeme moc rádi za upřímnou zpětnou vazbu.
 • POVINNÉ PŘÍLOHY

 • Vložte/ přetáhněte soubory sem nebo
  Accepted file types: jpg, png, gif, pdf, doc, xls, Max. velikost souboru: 5 MB.
  • NEPOVINNÉ PŘÍLOHY

   Výstupy z médií, ukázky propagačních a jiných materiálů k projektu.
  • Max. velikost souboru: 256 MB.
  • Sem prosím vložte odkaz na video (úschovna) či odkaz na youtube, vimeo apod.
  • V. PROHLÁŠENÍ O SPRÁVNOSTI