Zaměstnanecké sbírky

Zaměstnanecké sbírky představují skvělý impulz pro váš tým. Zaměstnanci, kteří se podílí na firemní filantropii, cítí větší loajalitu ke značce a společné darování působí pozitivně na jejich dlouhodobou motivaci.

76% zaměstnanců uvedlo, že je pro ně společenská angažovanost zaměstnavatele důležitá, pro 21% z nich dokonce velmi důležitá. Pro 46% uchazečů o zaměstnání se jedná o kritérium, které při výběru pracovního místa zvažují.

Zdroj: Fórum dárců, mapa2023

PROČ "ONLINE DAROVÁNÍ"?

 • Je snadné, funkční a vizuálně atraktivní
 • Napomáhá zvýšení motivace a loajality zaměstnanců
 • Přispívá naplnění vašich cílů v oblasti CSR

PROČ S NADACÍ VIA?

 • Ušetříme vám práci. Administrace jde kompletně za námi (včetně darovacích smluv a potvrzení o daru pro daňové účely).
 • Umíme vyřešit malé tematické sbírky i velké korporátní programy.
 • Stojí za námi:
    • 6 let zkušeností
    • 15 spokojených partnerů, od rodinných firem po velké instituce
    • více než 15 500 zapojených zaměstnanců
    • více než 45 milionů Kč darováno 
    • více než 1 300 podpořených projektů 

Vytvoříme pro vás online sbírku s výběrem projektů, které sami navrhnete a společně podpoříte. Stačí si vybrat nástroj, který vám bude nejlépe vyhovovat.

JAK TO FUNGUJE

Chcete umožnit vašim zaměstnancům darovat jednorázově a hledáte rychlé řešení, se kterým nebudete mít práci? Potřebujete komplexní a stabilní nástroj, třeba i v několika jazykových mutacích? Umíme vám pomoci.

SBÍRKA NA DARUJME.CZ

Rychlý a jednoduchý způsob darování přes oblíbený portál Nadace Via, největší platformu pro online darování v ČR.

 • Vaše firma nominuje osobní příběhy nebo neziskové organizace k podpoře (běžně 5-15 projektů)
 • My založíme sbírku na Darujme.cz pod vaším logem a v korporátních barvách
 • Po spuštění si kdokoli z vašich zaměstnanců z galerie projektů vybere a „na dva kliky“ na jemu nejbližší projekt přispěje
 • Po celou dobu sbírky sledujete aktuální stav podpory na online počítadle
 • Zvýšit motivaci k darování můžete firemním matchingem (v poměru 1:1 nebo jiném)
 • Naše nadace po skončení sbírky vyplatí výtěžek jednotlivým příjemcům

APLIKACE FIREMNÍHO DÁRCOVSTVÍ

Řešení pro náročné partnery, kteří hledají stabilní nástroj pro dlouhodobé naplňování své CSR strategie. Každý zaměstnanec má možnost spolurozhodovat o rozdělení firemních prostředků. V rámci jedné kampaně můžete podpořit stovky projektů.

 • Jde o formu darování, kdy zaměstnanci rozdělují firemní prostředky na projekty (jednotlivce či organizace), které sami a svobodně nominují v rámci vstupního dotazníku. Zaměstnanec tak přebírá kontrolu nad tím, koho jeho zaměstnavatel podpoří.
 • Nadace Via nominace prověří a po skončení výzvy z  granty příjemcům z firemního daru vyplatí.
 • Aplikace rovněž umožňuje  předat zaměstnancům zpětnou vazbu o využití daru.
 • Řešení je vhodné pro větší mezinárodní kolektivy i díky možnosti darování v různých měnách a uzpůsobení prostředí požadovaným jazykovým mutacím.
 • Možnost nastavení aplikace “na míru” požadavkům firmy: design, forma dotazování, textace atd.

INSPIRUJTE SE

Přečtěte si rozhovor s Marcelou Murgašovou, ředitelkou nadace BLÍŽKSOBĚ, ve kterém kromě jiného hovoří o náročných začátcích zaměstnaneckého dárcovství ve společnosti Eurowag a spolupráci s Nadací Via, díky které vznikla online aplikace a vše se rázem zjednodušilo.

KONTAKT

Zaujali jsme vás? Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás na anna.pedretti@nadacevia.cz

SPOLUPRACUJEME