Mikrogranty: Vraťme život do ulic

[tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= ‚{„d“:“scroll“}‘ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ bg_animation= „none“ padding= ‚{„d“:“90px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ section_height_type= „auto“ custom_height= ‚{„d“:““}‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:100}‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= ‚{„d“:100}‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „SkbX-ohfWN“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:““}‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „px“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „BJlQWs3Gb4“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= ‚{„d“:“top left“}‘ bg_size= ‚{„d“:“cover“}‘ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ margin= ‚{„d“:““}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „none“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= ‚{„d“:“0px 0px“}‘ column_parallax= „0“ column_width= ‚{„d“:“100″}‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= ‚{„d“:“100″,“m“:“0″}‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= ‚{„d“:“50″,“m“:“0″}‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „0“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „HymbshzZN“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „hSh5FbZNC“]

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ JE Z DŮVODU VYČERPÁNÍ FINAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZASTAVEN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

V současné mimořádné situaci přizpůsobuje Nadace Via podporu aktivním lidem či spolkům. Ve spolupráci s Českou spořitelnou otevíráme druhé kolo jednorázové výzvy zaměřující se na návrat života zpět do ulic v obcích po celé ČR.  

V obcích (téměř) ustal komunitní život a většina plánovaných aktivit musela být zrušena či posunuta. Díky vlně rozvolňování je možné opět začít s drobnějšími sousedskými aktivitami. Ve vaší obci se můžete setkat jak s nedočkavostí ze společného setkání, tak i strachem potkat opět sousedy ve větším počtu. Zjistěte, jaký typ aktivity by lidé uvítali a pojďte přispět k obnovení sousedského života ve vaší obci. 

NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT?  

  • Aktivita spojená s poděkováním všem, kdo se v obci zapojil do aktivní pomoci v rámci koronavirové situace (šití roušek, podpory seniorů apod.) 

  • Sousedská setkávání všeho druhu (sousedský festival, pouliční slavnosti, společné grilování, piknik…)

  • Společná úprava zanedbaných míst 

CO NABÍZÍME PODPOŘENÝM? 

mikrogranty 5 000 – 10 000 Kč 

KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT 

  • Bývalí grantisté Nadace Via (včetně účastníků programu Dokážeme víc) – neformální skupina či malá NNO založená na dobrovolné práci 

  • Současní grantisté po předchozí telefonní konzultaci  

  • Další aktivní lidé/spolky z místních komunit

Komunitou rozumíme geograficky ohraničenou lokalitu (obec, městskou část) a podporujeme aktivity, které se otevírají všem, kteří žijí v dané komunitě.  

Celý proces získání grantu je velmi zjednodušený a zabere minimum času.   

Výzvu můžete přeposlat těm, u kterých víte, že se jich týká. 

REALIZAČNÍ OBDOBÍ 

Aktivity se musí konat mezi 17.6. – 30.9.2020   

KRITÉRIA VÝBĚRU 

  • Rychlost podání žádosti  

  • Aktivity v místní komunitě reagující na mimořádnou situaci aneb vracení života do ulic 

  • Typ aktivity zahrnující všechny obyvatele místní komunity 

  • Grantisté Nadace Via (včetně účastníků programu Dokážeme víc) či další aktivní lidé/spolky z místních komunit 

HARMONOGRAM 

Uzávěrka:  14.6. 2020 či do vyčerpání finančních prostředků  

Výsledky: 17.6.2020  

V této mimořádné výzvě rozdělíme 300 000 Kč. Nadace Via může tyto finanční prostředky poskytnout díky štědré podpoře České spořitelny. K přihlášení stačí vyplnit jednoduchou žádost, ke které prosím přiložte i potvrzení o vedení účtu (sken/printscreen). Vyplnění přihlášky zabere 30 minut. 

[/tatsu_text][tatsu_button button_text= „PŘIHLÁŠKA DO MIKROGRANTU“ url= „https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/prihlaska-vratme-zivot-do-ulic/“ new_tab= „0“ type= „x-large“ button_style= „circular“ alignment= „center“ bg_color= ‚{„id“:“palette:0″,“color“:“#f08100″}‘ hover_bg_color= „“ color= ‚{„id“:“palette:1″,“color“:“#ffffff“}‘ hover_color= „“ border_width= „0“ border_color= „“ hover_border_color= „“ icon= „“ icon_alignment= „left“ lightbox= „0“ image= „“ video_url= „“ hover_effect= „none“ background_animation= „none“ margin= ‚{„d“:““}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ outer_border_color= „“ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ padding= ‚{„d“:““}‘ border_radius= „“ key= „7mJmdUr06“][/tatsu_button][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= ‚{„d“:“100″}‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= ‚{„d“:“left“}‘ margin= ‚{„d“:“0px 0px 30px 0px“}‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_style= ‚{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}‘ border= ‚{„d“:“0px 0px 0px 0px“}‘ border_color= „“ border_radius= „0px“ text_typography= ‚{„d“:““}‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „yjS_qmE5x“]

KONTAKTNÍ OSOBY

Petra Vymětalíková, 777 715 454

Adéla Jungová, 773 122 822 

 

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]