Mikrogranty: Vraťme život do ulic

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ JE Z DŮVODU VYČERPÁNÍ FINAČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZASTAVEN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

V současné mimořádné situaci přizpůsobuje Nadace Via podporu aktivním lidem či spolkům. Ve spolupráci s Českou spořitelnou otevíráme druhé kolo jednorázové výzvy zaměřující se na návrat života zpět do ulic v obcích po celé ČR.  

V obcích (téměř) ustal komunitní život a většina plánovaných aktivit musela být zrušena či posunuta. Díky vlně rozvolňování je možné opět začít s drobnějšími sousedskými aktivitami. Ve vaší obci se můžete setkat jak s nedočkavostí ze společného setkání, tak i strachem potkat opět sousedy ve větším počtu. Zjistěte, jaký typ aktivity by lidé uvítali a pojďte přispět k obnovení sousedského života ve vaší obci. 

NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT?  

  • Aktivita spojená s poděkováním všem, kdo se v obci zapojil do aktivní pomoci v rámci koronavirové situace (šití roušek, podpory seniorů apod.) 

  • Sousedská setkávání všeho druhu (sousedský festival, pouliční slavnosti, společné grilování, piknik…)

  • Společná úprava zanedbaných míst 

CO NABÍZÍME PODPOŘENÝM? 

mikrogranty 5 000 – 10 000 Kč 

KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT 

  • Bývalí grantisté Nadace Via (včetně účastníků programu Dokážeme víc) – neformální skupina či malá NNO založená na dobrovolné práci 

  • Současní grantisté po předchozí telefonní konzultaci  

  • Další aktivní lidé/spolky z místních komunit

Komunitou rozumíme geograficky ohraničenou lokalitu (obec, městskou část) a podporujeme aktivity, které se otevírají všem, kteří žijí v dané komunitě.  

Celý proces získání grantu je velmi zjednodušený a zabere minimum času.   

Výzvu můžete přeposlat těm, u kterých víte, že se jich týká. 

REALIZAČNÍ OBDOBÍ 

Aktivity se musí konat mezi 17.6. – 30.9.2020   

KRITÉRIA VÝBĚRU 

  • Rychlost podání žádosti  

  • Aktivity v místní komunitě reagující na mimořádnou situaci aneb vracení života do ulic 

  • Typ aktivity zahrnující všechny obyvatele místní komunity 

  • Grantisté Nadace Via (včetně účastníků programu Dokážeme víc) či další aktivní lidé/spolky z místních komunit 

HARMONOGRAM 

Uzávěrka:  14.6. 2020 či do vyčerpání finančních prostředků  

Výsledky: 17.6.2020  

V této mimořádné výzvě rozdělíme 300 000 Kč. Nadace Via může tyto finanční prostředky poskytnout díky štědré podpoře České spořitelny. K přihlášení stačí vyplnit jednoduchou žádost, ke které prosím přiložte i potvrzení o vedení účtu (sken/printscreen). Vyplnění přihlášky zabere 30 minut. 

PŘIHLÁŠKA DO MIKROGRANTU

KONTAKTNÍ OSOBY

Petra Vymětalíková, 777 715 454

Adéla Jungová, 773 122 822