Mikrogranty

Počet žádostí již překročil finanční prostředky, které máme k rozdělení. V tuto chvíli je tedy další přihlašování o podporu uzavřeno.

Velmi děkujeme vám všem, kteří v současné situaci pomáháte!

V současné mimořádné situaci přizpůsobuje Nadace Via podporu aktivním lidem či spolkům. Ve spolupráci s Českou spořitelnou otevíráme jednorázovou výzvu zaměřující se na podporu aktivních lidí a spolků v místních komunitách, kteří reagují na současnou situaci. 

NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT?  

  • náklady spojené s šitím roušek pro potřebné skupiny obyvatel (nemocnice, domovy seniorů…) 

  • náklady spojené s dobrovolnou podporou rizikových skupin obyvatel (rozvoz jídla pro seniory…) 

  • náklady spojené se zajištěním 3D tisku ochranných pomůcek

Seznam dává pouze představu o typu podpory. Pokud si nejste jisti, zda vaše iniciativa zapadá do této výzvy, ozvěte se nám předtím, než žádost vyplníte.

CO NABÍZÍME PODPOŘENÝM? 

mikrogranty 5 000 – 10 000 Kč 

KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT 

  • Současní i bývalí grantisté Nadace Via (včetně účastníků programu Dokážeme víc) 

  • další aktivní lidé/spolky z místních komunit 

Celý proces získání grantu je velmi zjednodušený a zabere minimum času.  

 KRITÉRIA VÝBĚRU 

  • rychlost podání žádosti 

  • potřebnost 

  • grantisté Nadace Via (včetně účastníků programu Dokážeme víc) či další aktivní lidé/spolky z místních komunit 

 HARMONOGRAM

Uzávěrka:  15.4. 2020 či do vyčerpání finančních prostředků 

Výsledky: 17.4.2020 

Uzavření smluv a zaslání finančních prostředků: od 17.4.2020

V této mimořádné výzvě rozdělíme 150 000 Kč. Nadace Via může tyto finanční prostředky poskytnout díky štědré podpoře České spořitelny. K přihlášení stačí vyplnit jednoduchou žádost, ke které prosím přiložte i potvrzení o vedení účtu (sken/printscreen). Vyplnění přihlášky zabere 15 minut. 

PŘIHLÁŠKA DO MIKROGRANTU

 

Kontaktní osoba 

Adéla Jungová 

773 122 822