Dobro-druzi uspořádali Jahodový jarmark na pomoc nemocnému spolužákovi

Žákovský parlament ZŠ v Karlových Varech si kromě vyjednávání potřeb studentů užívá i organizaci dobročinných akcí. Jednou z nich byl Jahodový jarmark, který uspořádali na podporu spolužáka Vítka trpícího svalovou dystrofií. Na pomoc Vítkovi a jeho rodině vybrali žáci s podporou Nadace Via a také prostřednictvím sbírky založené na Darujme.cz 106 848 Kč.

Zástupci žákovského parlamentu organizují akce nejen pro své spolužáky, ale také pro rodiče i ostatní občany města. Pravidelně se účastní setkání s primátorem Karlových Varů, kde aktivně vystupují s návrhy a připomínkami na zlepšení podmínek pro občany, navštěvují domov důchodců, oslavují významná výročí, organizují pracovní dílničky pro nejmenší či organizují charitativní sbírky, jejichž výtěžek pravidelně věnují na nějakou dobročinnou sbírku.

Jeden z žáků jejich školy, Vítek, se narodil jako zdravé dítě. Ve 3 letech se u něho začaly projevovat potíže s chůzí. Po sérii různých vyšetřeních byla jeho mamince sdělena diagnóza svalová dystrofie, nemoc, která způsobuje postupné ochabování všech svalů, končící upoutáním na invalidní vozík. Vítek každým rokem jezdí do lázní na komplexní ozdravný pobyt. Během roku chodí pravidelně na rehabilitace a plave, účastní se různých závodů tělesně postižených plavců a plaveckých soustředění. Největším Vítkovým koníčkem je ale fotografování, které mu umožňuje seberealizaci a poskytuje mu množství zážitků, když se vydává do přírody fotografovat například zvířata. Vítek se v roli fotografa také účastnil jahodového jarmarku, na kterém návštěvníci mohli ochutnat sladké dobroty, nechat si pomalovat obličej či si koupit výrobky žáků celé školy. Po celou dobu akce se bylo možné zapojit do zábavných workshopů, potkat hlavního maskota pana Jahodu a dokonce přišel i kouzelník!