Tomáš Adamec zve sousedy z Moravičan k setkávání na faře

Tomáš Adamec se již v 15 letech začal aktivně zajímat o prostředí městečka Moravičany na Olomoucku, kde se narodil a žije dodnes. Založil zde Občanskou iniciativu Zachovat náves v Moravičanech, jejímž cílem je zachovat vzácný ráz typické hanácké návsi. Z nevyužívaného prostoru místní fary vybudoval s přáteli a místními občany komunitní centrum Beseda, jehož vznik podpořila grantem Nadace Via, a nyní plánují s místní farností revitalizaci starých farských zahrad.

V Moravičanech má Tomáš, nyní student komunikace a marketingu v oblasti politologie, rozsáhlou rodinu a hluboké kořeny. Několik jeho příbuzných se také aktivně zapojuje do dění v obci, proto již od dětství vnímá službu veřejnosti jako běžnou. „Největším problémem u nás je lhostejnost a obavy z toho, co si o mě ten druhý bude myslet, když se někde veřejně projevím. Je to určitý model, který bohužel přetrvává ještě z dob minulého režimu a má to dopad i na mladší generaci,“ vysvětluje. „Pro mne je mít vztah k lidem a místu, kde člověk vyrůstá a žije, důležitou součástí spokojeného života. Z tohoto prostředí rád čerpám, mám se o co opřít a předávám tak tento vztah dalším lidem ve svém okolí. Zároveň se při tom učím, jak s lidmi komunikovat a něco nového vytvářet a to mě osobně velmi posiluje a rozvíjí.“

Tomáš nejprve začal na místní faře organizovat letní dětské tábory. V rámci těchto pobytů s dětmi také vyrobili a uvedli do provozu dřevěnou venkovní knihovničku, kde mohou kolemjdoucí sdílet knihy společně s místními. Se studenty se jim také podařilo vytvořit velikonoční hru – živou křížovou cestu, která probíhá vždy na Velký pátek v ulicích Moravičan. Asi nejvýraznějším počinem bylo založení Občanské iniciativy Zachovat náves v Moravičanech, v jejímž rámci se snaží o diskuzi a zapojení veřejnosti do rozhodování o tom, jak by měl vypadat vnější prostor v naší obci. Tomáš začínal sám a po půl roce měl kolem sebe skvělé dobrovolníky, dnes přátele. Spolu s kamarády se také pustili do přeměny bývalé fary v komunitní centrum Beseda. Nyní se těší z krásných prostor, které využívá jimi nově založený Moravičanske okrašlovaci spolek, farnost i další organizace a skupiny dobrovolníků. Na Besedě se střídají přednášky, projekce, řemeslné kurzy, kavárenské či sousedské posezení i živá muzika.

Poslechněte si celý rozhovor s Tomášem o komunitním centru Beseda.