Koho jsme podpořili

Benefice v Moravské Nové Vsi 

Spolužáci z místní základní školy uspořádali benefici pro spolek Máte na víc z. s. věnující se dětem s poruchou autistického spektra. Děti se přidaly k obecním slavnostem s vlastním stánkem,

Číst více

...

Účastníci zájezdu 

Šestice kamarádek z Masarykovy univerzity uspořádala čtyřdenní pobyt pro seniory v Jeseníkách.  Samotnému zájezdu předcházely tři návštěvy v Klubu aktivních seniorů, jejichž cílem bylo seznámení se skupinou potenciálních zájemců, představení projektu a

Číst více

...

Lípa pro budoucnost Velké Bystřice

Antonín Šváb společně s místními občany vysadil národní strom – lípu srdčitou. Nadšení vzbudila řada účastníků různých věkových kategorií, od malých dětí až  po stojednaletou rodačku z Velké Bystřice, kteří se

Číst více

...

Liščinácký Halloween  

Mladí lidé z nízkoprahového klubu Liščina přichystali pro své malé kamarády a sousedy strašidelnou stezku. Několik týdnů předem společně vyráběli kostýmy, lampiony a rekvizity. Nechyběla zábavná stanoviště, všichni si pochutnali

Číst více

...

Benefiční akce pro kočičky u Niky 

Dívky z akční skupiny na základní škole v Opavě připravily pro své spolužáky postřehový závod. Druhý den následoval program pro veřejnost. Kdo nechtěl závodit, mohl si užít doprovodné aktivity jako

Číst více

...

Nostalgie propojení  

Sedm studentů ze střední školy EDUSO v Praze zrealizovalo vernisáž s doprovodným programem ve Večerní kavárně Souterrain. Cílem akce bylo vytvořit přátelské prostředí, které by zdůraznilo výjimečnost a talent umělců

Číst více

...

Pivo? Ne, raději vánoční zázrak 

Čtyři studentky z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se uspořádaly benefiční akci, jejímž cílem bylo zlepšit vánoční období pro děti z finančně znevýhodněných rodin. Studentky se spojily, aby připravili

Číst více

...