Вся країна пече

Ve městě Velké Pavlovice je ubytováno několik rodin v soukromí, a několik desítek rodin z Ukrajiny v ubytovacím zařízení – stejně i v Němčičkách, děti navštěvují místní ZŠ a adaptační skupinku v Hustopečích. Místní z farnosti Velké Pavlovice pro ně připravili i ubytování na faře ve Velkých Pavlovicích a v Němčičkách, pomáhají také s osobním doprovodem na úřady, s hledáním zaměstnání a učením češtiny. Sociálnímu začleňování  projekt pomáhá sérií kulinářských setkání v českých a ukrajinských rodinách. se společným vařením jídel obou národů, kdy se rodiny zvaly do svých domovů (jelikož společné stolování převyšuje ještě společné vaření). Krásné bylo zapojení dětí, které vytvořily samostatné skupiny, kde spolu vařily ukrajinské a české děti, dokázaly aktivně spolupracovat a sbližovat se. Do projektu se nakonec zapojili obyvatelé 2 ze 3 sousedících obcí, kteří zvali uprchlíky do svých domovů. Ti z místních, kteří nenašli odvahu pozvat cizince k sobě domů, alespoň podporovali setkání u svých známých. Projekt pokračuje klubem deskových her pro všechny děti.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Římskokatolická farnost Velké Pavlovice
místo: Velké Pavlovice, Němčičky, Horní Bojanovice, Jihomoravský kraj 
období realizace: 5/2022 – 9/2022
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč