Ми любимо мистецтво | Máme rádi umění

Neformální skupina složená z místních dobrovolníků a ukrajinských běženců, kterou vede historik umění a vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.) se spolupracovníky z FF UK a Ústavu dějin umění AV ČR a vychovatelkami v ukrajinské dětské družině na koleji Větrník navazuje na předchozí cyklus exkurzí „Ми любимо мистецтво | Máme rádi umění“ pro ukrajinské ženy a děti, kdy se uskutečnily exkurze do Břevnovského kláštera, Bílé Hory či Národního technického muzea.. Projekt chce aktivně přispět ke zvýšení zájmu ukrajinských dětí i dospělých o českou a evropskou společnost, kulturu a umění formou odborných popularizačních exkurzí. Mimopražské odborně vedené jednodenní exkurze pro ukrajinské děti a matky, pro české rodiny a seniory jsou plánovány do Olomouce, Kroměříže, Litomyšle, Plzně, případně dalších cílů. Současně budou probíhat kroužky pro ukrajinské děti ve věku kolem 10 let na koleji Větrník, zaměřené na hudební a pohybové aktivity a na češtinu. V plánu je kurz základů kreativního fotografování a informační techniky a kurz výtvarné výchovy pro děti. V letních měsících proběhnou 2-4 neformální setkání v okolních venkovních lokalitách (obora Hvězda, Divoká Šárka, Lesopark Hostivař). Zváni budou jak ukrajinská komunita, tak i obyvatelé Prahy 6. 

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor:  Martin Mádl
místo: Praha, hlavní město Praha
období realizace: leden 2023 – prosinec 2023  
projekt byl podpořen částkou  87 900,- Kč