Adaptace Meziměstí na klimatickou změnu 

Aktivní lidé z Meziměstí vytvoří studii proveditelnosti adaptace krajiny na klimatickou změnu podle Modelu Živá krajina. Usilují tak o vytvoření podmínek pro to, aby obyvatelé Meziměstí a okolí mohli přispívat k nápravě vysychající krajiny narušené desetiletími průmyslového zemědělství, melioracemi, zcelenými půdními bloky (poškozenými vodní a větrnou erozí) a pomáhali tak i obnovovat biodiverzitu. Spoluobčanům nabídnou ukázky možného systematického přístupu k zádrži vody a ochrany půdy a budou je inspirovat k tomu, aby na sebe přebírali odpovědnost za stav životního prostředí ve svém okolí. Podle studie vybudují 2 nové tůně ve spolupráci s dobrovolníky a aktivními lidmi z Meziměstí a okolí.  

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Ester Korandová 
místo: Meziměstí, Královéhradecký kraj  
období realizace: 3/2023 – 2/2024  
projekt byl podpořen částkou  75 000,- Kč