Adaptace Meziměstí na klimatickou změnu 

Aktivní lidé z Meziměstí vytvořili studii proveditelnosti adaptace krajiny Ruprechtického potoka na klimatickou změnu podle Modelu Živá krajina. Usilují tak o vytvoření podmínek pro to, aby obyvatelé Meziměstí a okolí mohli přispívat k nápravě vysychající krajiny narušené desetiletími průmyslového zemědělství, melioracemi, zcelenými půdními bloky (poškozenými vodní a větrnou erozí) a pomáhali tak i obnovovat biodiverzitu.

Jako proškolení koordinátoři v Modelu Živá krajina zorganizovali několik mapování v terénu. V průběhu roku také zorganizovali tři terénní vycházky pro širokou veřejnost, kde účastníky seznámili s fungováním vody v krajině a na okraji města, a ukázali jim, jak se dá s krajinou pracovat, aby se její hospodaření s vodou zlepšilo. Po dokončení studie zorganizovali další terénní vycházku s již hotovými návrhy úprav a veřejnosti vše představili v terénu. Terénní vycházka byla zakončena přednáškou v pronajatém sálu místní restaurace, za který nakonec majitel nechtěl uhradit nájem a vyjádřil tak organizátorům svou podporu.

Hotovou studii také prezentovali na zasedání zastupitelstva obce, kde vzbudila mnoho dotazů a zároveň pozitivních ohlasů. Členové zastupitelstva se shodli na přínosnosti studie pro další práci s krajinou, obec ji vzala za svou jako jeden ze strategických dokumentů při budoucím strategickém plánování. O studii mají zájem i vlastníci půdy, kteří se na organizátory sami začali obracet s prosbou o radu, kde by mohli na svých pozemcích vytvořit přírodě blízké opatření k zádrži vody.

A došlo i na realizace – v listopadu podle studie vytvořili tří tůně, místní obyvatelé podle návrhů vysadili 120 ovocný stromů a sousedé z vedlejší vesnice se inspirovali a zorganizovali veřejné kosení orchidejových luk. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Ester Korandová 
místo: Meziměstí, Královéhradecký kraj  
období realizace: 3/2023 – 2/2024  
projekt byl podpořen částkou  75 000,- Kč