V Černošicích začalo mezigenerační propojování

V září 2018 odvysílala Česká televize dokument poukazující na fenomén dobrovolnické pomoci seniorům, kteří se ocitli v izolaci a osamělosti. Jana Zelinková se rozhodla tuhle myšlenku dostat i za hranici Prahy – konkrétně do Černošic. Cílem projektu „Adoptuj svého seniora“ bylo projevit zájem vůči těm nejstarším v obci a nabídnout jim společné trávení času – formou čtení, procházek, povídání. Dům s pečovatelskou službou se otevřel setkáváním s místními a pro pravidelný kontakt se seniory se podařilo získat 9 dobrovolnic.

realizátorka: Jana Zelinková
místo: Černošice, Praha – západ, Středočeský kraj
období realizace: 1. 12. 2018 – 30. 11. 2019
projekt byl podpořen částkou 38 560 Kč