Akce pro děti propojí i další věkové skupiny v Nišovicích

Lenka Kunešová a Eva Váňová se chystají organizovat skvělé akce pro všechny obyvatele obce! Budou to tvořivé dílničky, vánoční a velikonoční tvoření, Dýňování, Halloween a další zábavné aktivity. Cílem je přilákat rodiče s dětmi, aby mohli trávit svůj čas společně a smysluplně. Další sousedé a sousedky se také zapojí, ať už při organizaci akcí, občerstvení, úklidu obce nebo poznávacích výpravách kolem obce. Projekt má za cíl přilákat lidi žijící v obci a podpořit péči o místní tradice, bez ohledu na to, zda jsou nově přistěhovaní nebo starousedlíci. Komunitní centrum bude sloužit jako místo pro setkávání lidí, ať už při výtvarných kroužcích, besedách nebo obnovování obecních tradic. Všichni jsou srdečně zváni! 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Internet pro Nišovice z.s. 
místo: Nišovice, Jihočeský kraj  
období realizace: 3/2023 – 3/2024  
projekt byl podpořen částkou  43 127,- Kč

Projekt byl podpořen z daru společnosti Opavia