Aktivní občané protestují proti chystanému dopravnímu terminálu právní cestou

Rychlé granty Česká republika Karlovarský

Karlovy Vary: Špatnou dopravní situaci ve městě je třeba řešit koncepčně

Město Karlovy Vary se rozhodlo konečně a definitivně vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci v centru města. Navržené východisko – výstavba Integrovaného dopravního terminálu (IDT) – v centru města však řada odborníků vidí jako nevhodné a rizikové. Problematický je rovněž způsob zadání studie, která s návrhem IDT přišla (přímé, bez výběrového řízení či architektonické soutěže), stejně jako způsob prosazování její realizace (změna územního plánu). Spolek aktivních občanů podal proti způsobu, jakým město prosazovalo změnu územního plánu, právníkem formulovanou připomínku a také námitku podjatosti adresovanou Krajskému úřadu v Karlových Varech. Připravuje také další právní kroky, které by nasměrovaly vedení města ke koncepčnímu způsobu řešení dopravní situace.

Projekt jsme podpořili částkou 15 000 Kč.

Sdílejte :