Aktivní obyvatelstvo Tuchoměřic bojuje proti hazardu v obci 

V obci Tuchoměřice se bude v září konat referendum, ve kterém budou občané a občanky rozhodovat o povolení či zákazu provozu hazardních her na území obce a zároveň o zřízení obecní policie. O otevření kasin projevilo zájem více investorů, kteří podle skupiny místních motivují obyvatelstvo zkreslenými informacemi o výnosnosti daně z hazardu. Iniciativa by ráda pomocí letáků, sociálních sítí, webu, osobního setkávání i dalšími způsoby informovala o pravidlech konání referenda i o otázkách, o kterých se bude rozhodovat a dalších souvisejících tématech.  

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Terezie Imlaufová 
místo: Tuchoměřice, Středočeský kraj 
období realizace: 6/2023 – ⁠5/2024 
projekt byl podpořen částkou 36 500 Kč