Cílem Spolku Dobro-vize byla výsadba aleje ovocných stromů lemující budoucí travnatou stezku pro pěší. Původní polní cesta, která se našla v historických mapách, byla již mnoho let zaorána a stala se součástí rozlehlého, jednolitého lánu polí. Budoucí alej o délce sto padesáti metrů zpřístupnila trojici vzrostlých lip i pod nimi stojící kamenný podstavec s křížem, místo k odpočinku, které se dnes nachází na travnatém ostrově vprostřed pole.

Toto cílové místo je vyhledávaným cílem turistů i místních pro jedinečnost výhledu po okolní krajině, bohužel, nevedla k němu původně žádná přístupová cesta. Tento fakt skupina aktivních lidí změnila, a to za maximálního zapojení místních občanů, zdejších spolků, komunit, starousedlíků i nově přistěhovaných rodin. Všichni jmenovaní se s nadšením zapojili do výsadby i adopce sazenic.

facebook

realizátor: Spolek Dobro-vize
místo: Dobroslavice, Moravskoslezský kraj
období realizace: 19. 1. 2017 – 30. 11. 2017
projekt byl podpořen částkou 29 820 Kč