Aleji roku 2016 hrozí vykácení díky plánované variantě rozšíření železniční trati

Rychlé granty Česká republika Královéhradecký

Hradec Králové: Občanská iniciativa upozorňuje na zhoršení životního prostředí kvůli dopravní stavbě

Alej Kaštanka podél Opatovické ulice v Hradci Králové s přehledem vyhrála loňskou anketu Alej roku, avšak její budoucnost je nejasná. Plánované rozšíření železniční trati může v navrhované variantě způsobit řadu škod na životním prostředí včetně vykácení aleje Kaštanky. Spolek místních občanů pořádá informační kampaň, happening a také nechává zpracovat dendrochronologický průzkum, který pomůže při jednání s úřady. Ohrožena přitom není jen samotná alej, nýbrž i další přírodě blízké plochy, dětská hřiště apod. Cílem projektu je informovat veřejnost o rizicích spojených s rozšířením železniční trati na Pražském Předměstí Hradce Králové.

Projekt jsme podpořili částkou 21 000 Kč.

Sdílejte :