Altán a vyvýšené záhony na skautském městečku 

Tornádo v těžce poškodilo celý lesopark Bažantnice na okraji Hodonína, kde se nacházelo tzv. Dětské městečko, sídlo mnoha spolků a aktivit pro děti a mládež z Hodonína a celého širokého okolí. Zničilo nejen spolkové zázemí, ale zejména lesopark, který poskytoval v létě přirozenou ochranu před žárem a prostor pro nepřeberné množství aktivit, víkendovek a letních táborů. Lesní klub Liščátka, který slouží těm nejmenším a jejich rodičům se rozhodl místo znovu otevřít veřejnosti a pomocí projektu dosáhnout, aby se z mrtvé pustiny stalo opět místo setkávání a trávení volného času napříč generacemi. Spolek zde již postavil altán a k němu přiléhající vyvýšené záhony, které budou sloužit k odpočinku, edukaci a mnoha dalším aktivitám. Celý projekt je chápán jako položení základu pro další návazné aktivity, jako vybudování zázemí a bezpečného prostoru, kde bude možno realizovat mnoho dalších zajímavých činností, např. enviromentální výuku, aktivity pro děti a rodiče, mezigenerační aktivity, komunitní zahrada, setkávání neziskových organizací a jejich vzájemná spolupráce. 

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Lesní klubík Liščátka Hodonín, z.s. 
místo: Hodonín, Jihomoravský kraj 
období realizace: 9/2022 – 7/2023 
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč