Altán pro ZO Českého zahrádkářského svazu 

Karla Klusková, tajemnice ZO ČZS, chce s pomocí dalších aktivních lidí spolku vybudovat altán s posezením pro členy zahrádkářského spolku, pro děti z oddílu dobrovolných hasičů, pro seniory i pro ostatní obyvatele obce. Zastřešené posezení bude využíváno k nejrůznějšímu setkávání lidí různých generací, různých zájmů i různých pohledů na chod obce. Bude to místo, kde budou všichni hledat „společnou řeč“. Místo pro altán bude na pozemku, který byl zasažen a zničen tornádem a který zahrádkáři vlastní a který také užívají mladí hasiči ke svému tréninku. Jedná se o velké travnaté prostranství, ohraničené plotem, které se nachází za budovou v majetku zahrádkářů. Původně na tomto místě stála dřevěná stodola, kterou zahrádkáři den před tornádem věnovali právě mladým hasičům, aby zde mohli praktikovat výcvik v době nepříznivého počasí. Proto by jim chtěli poskytnout nyní náhradu ve formě altánu. Místo je uprostřed obce, dostupné široké veřejnosti. Budou zde také pořádat akce společně s ostatními spolky v obci, poskytnou tento prostor i k jejich aktivitám. Celé prostranství bude sloužit i jako hřiště, které budou využívat ti nejmenší.  

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Karla Klusková 
místo: Moravská Nová Ves, Jihomoravský kraj 
období realizace: 3/2023-9/2023 
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč