Středočeský úsek dálnice D3, pokud by byl realizovaný, poškodí podle názoru řady místních obyvatel životní prostředí (hluk, emise, zábory, voda aj.) mnoha obcí a krajinu Posázaví, Neveklovska, Benešovska a Českého Meránu. Právě probíhají řízení o udělení výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů a blíží se řízení o umístění stavby. Spolek Alternativa středočeské D3 pořizuje expertní autorizované biologické průzkumy území dotčeného trasou plánované dálnice.

realizátor: Alternativa středočeské D3, z. s.
místo: Benešovsko, Středočeský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč