Alternativa středočeské D3, z. s.: Podpora obcí dotčených záměrem středočeské dálnice D3

Spolek Alternativa středočeské D3 pořizuje expertní autorizované biologické průzkumy území dotčeného trasou plánované dálnice D3. Výsledky těchto průzkumů budou použity ve správních řízeních za účelem snížení negativních dopadů dálnice na životní prostředí a biologické hodnoty dotčeného území.

realizátor: Alternativa středočeské D3, z. s.
místo: Benešovsko, Středočeský kraj
období realizace: 2019
projekt byl podpořen částkou 25 000 Kč