Andrijův projekt podporuje rozvoj komunity Kamianka-Buzka. Zaměřuje se zejména na aktivizaci komunity a vytvoření příznivého prostředí pro komunikaci mezi lidmi různých věkových kategorií. 

Aktivity projektu zahrnují organizaci společných volnočasových aktivit, aktivní dialog a reflexi. Za tímto účelem spolu se svým týmem vyvíjí „Platformu pro komunikaci a volný čas“.