Andriy Korbetsky vytváří Komunikační platformu pro sousedská setkávání

Andriy je právník a člen městské rady v obci Kamyanyanka-Buzka na Ukrajině. Několik posledních let se věnuje komunitnímu rozvoji a poskytování bezplatné právní pomoci. Jakožto milovník zdravého životního stylu stojí také za vybudováním několika sportovišť ve městě. Ve svém projektu usiluje o to, aby se lidé v místě, kde žijí, více propojili, a z Kamyanyanka-Buzka se stalo místo mezigeneračních setkávání nabízející možnosti, jak trávit volný čas. V rámci projektu uspořádal Andriy šest setkání s místními obyvateli, během kterých řešili problémy, kterým jejich město čelí, jako je nepořádek a potřeba třídit odpad či rozbité silnice. Kromě probírání těchto závažných témat proběhly také workshopy pro děti, promítání filmů nebo čtenářské kluby. Setkávání i volnočasové aktivity propojily obyvatele různých věkových a sociálních skupin a položily základ pro další komunitní akce ve městě.

Nadace Via projekt podpořila účastníka částkou 60 000,- Kč, mentorskou podporou a prostorem ke vzdělávání.