Anonymitu sídliště Ládví naruší sousedský průvod Cesta světla 

Spolek Joyful plánuje uspořádat Cestu světla: sousedský světelný průvod naděje spojený s interaktivním workshopem a závěrečným koncertem. Chce tak posílit sousedské vazby, vzájemnou soudržnost a nabourat anonymitu velkého sídliště Ládví. Sousedé a sousedky společně oslaví svátek sv. Lucie, patronky světla a naděje; vyrobí si vlastní lampionky (tzv. lucky), pochodně i masky, donesou vlastní občerstvení a vydají se pospolu v průvodu až do Libně, kde je bude čekat koncert v kostele.

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Jsme Joyful, z. s.
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 11/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou: 12 000 Kč