Areál pod Lipami v Trboušanech se stane prostorem pro trávení volného času 

Spolek Trboušanských vinařů chce spolu s obcí Trboušany a s pomocí místních obyvatel zkultivovat stávající veřejné prostory areálu Pod Lipami, navázat tak na práci a úsilí starších generací a vytvořit v Trboušanech prostor pro trávení volného času i setkávání místních spolků a komunit. Do realizace projektu budou zapojeni také místní řemeslníci a firmy. Obyvatelé Trboušan se pravidelně zapojují do zvelebování prostředí, ve kterém žijí (výsadba stromů, revitalizace přírodní památky V Olších, organizace kulturních a sportovních událostí), formou brigád a dobrovolnictví. Tato praxe bude využita i při realizaci plánovaného projektu. Inovativním prvkem projektu bude zapojení studentů architektury do přípravy návrhů řešení. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Spolek Trboušanských vinařů z.s. 
místo: Trboušany, Jihomoravský kraj 
období realizace: 5/2023 – 12/2024 
projekt byl podpořen částkou 475 000,- Kč  

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.