Art in Region 

Spolek Art in Region z.s. a jeho členové a dobrovolníci se aktivně podílí na kulturním životě malé odlehlé obce Branná. V obci se nachází středověky hrad Kolštejn. Vazby s touto dominantou byly v minulosti zpřetrhány prodejem hradu do soukromých rukou. Spolek se nyní výstavami a programem v podobě výtvarných dílen, koncertů a setkávání pro děti i dospělé snaží zvát i vyzvat místní občany k návštěvě hradu a akcí. Prostory hradu a nádvoří se jeví jako mimořádné místo k setkávání a snahou spolku je, aby místní komunita přijala za své, že prostor lze využít i k obyčejnému setkáváním, což tak doteď bohužel nebylo.  

realizátor: Art in Region z.s. 
místo: Branná, Olomoucký kraj 
období realizace: 7/2023 – 9/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč