Asistenční centrum v Janově pro občany z Ukrajiny 

Od jara se situace ohledně počtu více méně nezměnila. Někteří se vrátili zpět domů, na Ukrajinu, místo nich přišli noví, převážná většina Ukrajinců zůstala v ČR a v poslední době se navracejí ti, kteří se na chvíli vrátili na Ukrajinu, anebo přichází nově příchozí. Projekt Asistenční centrum v Janově je realizován Charitou Most v Komunitním centru Janov. Do začátku letošního roku pouze ve vyloučené lokalitě Janov. S příchodem ukrajinských uprchlíků a v souvislosti se zaměřením aktivit projektu na komunitní práci se ukázalo jako vhodné zapojit do aktivit i nové příchozí. Projekt Asistenční centrum v Janově je zaměřen na informační, praktické činnosti, ale také vzdělávání členů komunity. Pro ukrajinské členy komunity bude probíhat např. Knižní klub, besedy, diskuse (rodina, péče o dítě, práce, finance), dále poradenství, jazyková průprava, neformální společenské akce či společné oslavy tradičních svátků. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Charita Most 
místo:  Litvínov – Janov, Ústecký kraj   
období realizace: 1.1.2023 – 31.12.2023 
projekt byl podpořen částkou 70 000,- Kč