Ať žije Tetín!

Přáním Sdružení sv. Ludmily na Tetíně bylo s pomocí dalších místních partnerů obnovit historické a duchovní tradice spojené s obcí a zároveň vytvořit příležitosti k setkávání obyvatel z Tetína i okolních obcí. Tetín je  důležitým místem české historie, v 10. století zde byla zavražděna kněžna Ludmila a v 16. století na místní faře tvořil Václav Hájek z Libočan Kroniku českou. Spolek se proto rovněž zaměřuje na péči o tetínské památky – kostely, historické hřbitovy, faru. Pořádají tu společenské akce, komentované procházky a provádějí úpravy veřejného prostoru.

realizátor: Sdružení sv. Ludmily na Tetíně z.s.
místo: Tetín
období realizace: 15. 4. 2018 – 31. 12. 2018
projekt byl podpořen částkou 39 500 Kč