Spolek Sdružení sv. Ludmily na Tetíně z.s. chce s pomocí OÚ Tetín, podnikatelů v obci, volného uskupení Tetínské maminky a dalších partnerů (místní škola, hasičský sbor, Sokol) obnovit historické a duchovní tradice spojené s Tetínem a zároveň vytvořit příležitosti k setkávání nejen obyvatel Tetína, ale i okolních obcí. Tetín je  důležitým místem české historie, v 10. století zde byla zavražděna kněžna Ludmila a v 16. století na místní faře tvořil Václav Hájek z Libočan Kroniku českou. Spolek se proto rovněž zaměřuje na péči o tetínské památky – kostely, historické hřbitovy, faru.

Záměrem projektu je, aby byly v dlouhodobém horizontu nalezeny způsoby, jak podpořit v obyvatelích Tetína a okolí aktivní lásku k jejich domovu a aktivní zapojení obyvatel do budování „živého Tetína“. Projekt v současnosti nabízí společenské akce, komentované procházky a úpravy veřejného prostoru jako základní způsob, jak oslovit širší veřejnost a vyzvat ji ke spolupráci.

realizátor: Sdružení sv. Ludmily na Tetíně z.s.
místo: Tetín, Středočeský kraj
období realizace: 15. 4. 2018 – 31. 12. 2018
projekt byl podpořen částkou 39 500 Kč

facebook