Spolek P.R.O.,z.s., podpora rozvoje osobnosti působí v Potštejně, kde se zaměřuje na aktivity, které podporují obyvatele v aktivním trávení volného času. Obec Potštejn mu umožňuje užívání budovy zvané Babeta a jeho okolí.

Spolek by rád uspořádal několik akcí k propojení různých věkových skupin žijících v Potštejně. K tomu je potřeba zlepšit prostory Babety, aby mohla poskytnout dostatečné zázemí pro dané aktivity. Jedna z akcí bude věnována historii Babety a její využívání v současnosti ve spolupráci s místními pamětníky, kronikářem obce. Budou osloveni i ostatní obyvatelé Potštejna, aby mohli prezentovat svoji činnost. Další akce bude zaměřena na setkání spolků, zájmových skupin a obyvatel Potštejna. Dojde tak k provázání širokého okruhu obyvatel s různými zájmy. Otevřou se prostory Babety, které se mnoho let využívají spíše náhodně i dalším skupinám, a to i neorganizovaným.

www.spolekpro.proweb.cz
facebook

realizátor: P.R.O., z.s., podpora rozvoje osobnosti
místo: Potštejn, Královéhradecký kraj
období realizace: 1. 6. 2018 – 30. 4. 2019
projekt byl podpořen částkou 31 300 Kč