Bábušky vítány 

V Praze 5 tvoří ukrajinští příchozí téměř deset procent populace. Problémem je nekoordinovanost integračních aktivit, také nabídka pokročilejších kurzů ČJ je velmi omezená. Podle pravidel programu jsou zcela vyloučeny ženy bez nezletilých dětí. Situace žen v seniorském nebo předseniorském věku je ještě problematičtější z hlediska jejich šancí na uplatnění na trhu práce. Spolek chce otevřít jeden kurz, tzn. dvě hodiny týdně českého jazyka pro skupinu žen seniorek z Ukrajiny. Během té doby se budou účastnice mít možnost zúčastňovat pravidelných komunitních akcí. Jednu společnou akci, kterou budou samy připravovat během března až dubna, společně zrealizují v červnu. Výhodou centra také je, že mají rozlehlou zahradu, kde se rádi ukrajinské babičky angažují, protože jim chybí jejich vlastní zahrádky. Aktivita tak může být spojena se zahradničením.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Spolek Hájovna z.s. 
místo: Praha Košíře, hlavní město Praha  
období realizace: březen 2023 – červen 2023 
projekt byl podpořen částkou 88 010,- Kč