Bavit se nás baví 

Cílem projektu je poskytovat ukrajinským studentkám i studentům kurzů rozmanitou výuku češtiny a uvádět je do povědomí o českých tradicích a svátcích, případně je informovat o kulturním či sportovním dění v našem městě, pořádání akcí na propojení vazeb mezi českými a ukrajinskými občany (jako např. Třebovsko-ukrajinský večer) a zároveň procvičování češtiny v praxi, přirozeně, či společné zájezdy či výlety po České republice nebo do blízkého okolí. Projekt je určen pro širokou veřejnost, pro všechny věkové skupiny, zejména pro dospělé, dospívající či rodiny s dětmi. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Marta Lázničková 
místo: Česká Třebová, Pardubický kraj  
období realizace: 5/2023 - 4/2024 
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč